Nytt sopspråk till Sverige i sommar

03 februari 2020
Tänk om det vore superlätt att sortera sitt avfall? Att det var samma symbol på smörpaketet du ska kasta som på avfallsbehållaren, oavsett insamlingsform, ort eller entreprenör? Ramboll har på uppdrag av Avfall Sverige tagit fram en rapport som blir starten för en tydligare sopsortering för hela Sverige.
Med samma bild på förpackningarna som på återvinningskärlen blir det lättare att göra rätt. Foto på chipspåse lånat från Taffel. Bild på avfallstunna från Dansk Affaldsforening.

Med samma bild på förpackningarna som på återvinningskärlen blir det lättare att göra rätt. Foto på chipspåse lånat från Taffel. Bild på avfallstunna från Dansk Affaldsforening.

Kontakt

David Palm

David Althoff Palm

Tjänsteområdeskoordinator
Tel: +46 10 615 33 08
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

– Det ska vara lätt att göra rätt. Med ett gemensamt system känner du igen dig oavsett var i landet du befinner dig och blir du osäker på hur du ska återvinna rätt kommer du förhoppningsvis inom en snar framtid se samma symbol på förpackningen som på behållaren den ska lämnas i. Att det är symboler gör dessutom att läs- eller språkkunskaper inte är nödvändiga, menar David Althoff Palm, expert på avfallshantering på Ramboll.

Inspirerat av danskt Legokoncept 

Det gemensamma nationella skyltsystem som nu ska tas fram av organisationen Avfall Sverige är inspirerat av Danmarks så kallade Legokoncept, framtaget av Dansk Affaldsforening, som består av 89 bilder/piktogram som är kategoriserade i olika färger, likt det periodiska systemet. I Danmark märks redan många produkter upp med symbolerna och förhoppningen är att det ska bli verklighet även i Sverige.

Idag finns inget gemensamt skyltsystem för lämning av avfall i Sverige. Istället har aktörerna utvecklat egna system, vilket leder till att det ser olika ut på olika ställen och risken för fel ökar.

– Ett nytt gemensamt skyltsystem för avfall och återvinning i kombination med ökad fastighetsnära insamling av förpackningar hoppas jag kommer att leda till att vi kan bli lika bra på att återvinna alla förpackningar som vi är på att återvinna läskburkar, säger David Althoff Palm.

Gemensamt nordiskt sopspråk rekommenderas

I förlängningen rekommenderas ett gemensamt system för hela Norden. Även Norge är på gång med att införa det danska piktogramsystemet med norsk anpassning.

– Ett nationellt ”sopspråk” kan ge både bättre kvalitet och ökad kvantitet till återvinningen. Det underlättar också jämförelse mellan olika regioner och ger möjlighet till samordning som spar pengar för kommunerna. Våra medlemmar är mycket positiva till detta, så vi hoppas kunna presentera ett nytt system redan till sommaren, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, Avfall Sverige.

Läs mer på avfallsverige.se