Nytt pris för forskning om hållbara lösningar

10 juni 2020
Forskare inom hållbara lösningar, som är tidigt i sin karriär, har nu möjlighet att få ett pris på 65 000 euro från Rambolls ägare Rambollfonden. Flemming Bligaard Award belönar i år personer som forskar inom området cirkulär ekonomi i den byggda miljön. Prisets syfte är att uppmärksamma ny kunskap, nya positiva idéer och hållbara lösningar som skapar nytta för människor och samhälle.
Flemming Bligaard Pedersen

Flemming Bligaard Pedersen

Kontakt

Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

- Med priset vill vi uppmärksamma forskare vars arbete främjar hållbar utveckling inom områdena teknik, arkitektur och konsulttjänster och som bidrar till samhällsnytta. Ambitionen, att med teknisk kompetens göra gott för samhället, har format Ramboll och präglat företagets utveckling sedan starten såväl som under Flemming Bligaards tid, säger Robert Arpe, ny ordförande för Rambollfonden.

Priset är namngett efter Flemming Bligaard Pedersen, som i år har lämnat sin post som ordförande för Rambollfonden - en oberoende stiftelse och majoritetsägare i Ramboll. Han har tidigare även varit koncernchef för Ramboll globalt. För att hedra Flemmings prestationer under sina 44 år i företaget och stiftelsen delas ett pris på 65 000 euro ut till en forskare som är tidigt i sin karriär och vars arbete utgör extraordinära bidrag till hållbar utveckling.

Ansökningstiden löper fram till den 15 september 2020 och priset delas ut i oktober. För information om hur du ansöker och ytterligare information om priset, besök Rambollfondens hemsida

Kontakt
Robert Arpe, Rambollfondens ordförande
ROA@ramboll.dk
+45 5161 6230

Cirkulär ekonomi i den byggda miljön

Resurshantering är en av de viktigaste utmaningarna under de kommande decennierna och cirkulär ekonomi är ett viktigt begrepp för att driva hållbarhetsagendan. För att utveckla konceptet inom byggsektorn söker Rambollstiftelsen talangfulla forskare med dokumenterad erfarenhet av betydande forskningsresultat i ett eller flera av dessa ämnen:

  • Utveckling av verktyg och metoder för vetenskapsbaserade tillvägagångsätt för livscykelanalyser och resurseffektivitet i byggd miljö
  • Optimering av resurseffektivitet vid design av bärande konstruktioner
  • Utveckling av “design for deconstruction”
  • Förbättrad anpassningsförmåga och hållbarhet i byggnader
  • Analys av hinder, nya affärsmodeller, värdekedjor och värdeskapande

I Sverige har Ramboll sedan 1989 delat ut Sigge Thernwalls pris för insatser inom hållbart samhällsbyggande. 2020 delas priset ut för femtonde gången i samband med Nordic Buildtech Day & Awards.