Nytt kompetenscenter ska skapa digitala tvillingar för hela städer

26 juni 2019
Vinnova investerar 100 miljoner kronor i virtuell stadsplanering och analys. Ett helt nytt kompetenscentrum för storskaliga digitala tvillingar ska ledas av Chalmers. Ramboll ska tillsammans med andra aktörer samverka för att utveckla metodik för digitala tvillingar av hela städer.
Foto: Chalmers

Foto: Chalmers

- Möjligheten att skapa digitala tvillingar av hela städer är unik i Sverige. På så sätt kan vi effektivisera och skapa beslutsunderlag för byggnader, infrastruktur och grönområden. Idén är att kunna skala ännu större och göra digitala tvillingar över hela länder. Aldrig tidigare har vår bransch enats i ett så stort samarbetsprojekt och delat kunskap med varandra. Vi ska hitta ett gemensamt språk för att jobba med digitala tvillingar, det känns riktigt bra att vara med, säger Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige.

En digital tvilling är en kopia av något som finns i verkligheten. Tekniken innebär att all information, om exempelvis byggnader, broar och vägar, kopplas ihop och ger möjlighet att visualisera och simulera insatser för att se hur omgivningen påverkas och därefter fatta väl underbyggda beslut. Med hjälp av sensorer kan vi exempelvis planera underhåll eller hantera trafiksituationer baserat på verkliga data.

- Ofta har varje objekt en egen digital tvilling, men genom att ha ett systemperspektiv kan vi koppla ihop objekt eller flöden och hitta metoder för att göra digitala tvillingar av hela städer, vilket i sin tur möjliggör utveckling av nya avancerade simuleringsmodeller för stadsplanering, säger Niklas Sörensen.

Ramboll deltar med ett tiotal personer i projektet för att lära och dela med sig av sin kunskap, men allra viktigast är det värde deltagarna i projektet är med och skapar för kommuner, näringslivet, myndigheter och för samhället i stort.

- Nyttan är stor, och det viktigaste är att det kommer invånarna till godo. Med mer insyn och möjlighet att engagera sig finns förutsättningar för ökad livskvalitet. Skattepengar används bättre och dessutom är vi med och bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål, säger Niklas Sörensen.

Beslutet om ett nytt kompetenscentrum för ”Digital twin cities” är fattat av Vinnova som totalt satsar på åtta nya kompetenscentra. Universitet och företag ska tillsammans bedriva forskning och utbildning inom områden som är viktiga för Sverige. Användandet av digital teknik och insamlade data ska med nya arbetssätt hjälpa till i omställningen till hållbar utveckling av våra städer.


Mer om projektet:

Chalmers: Satsning på digitala tvillingar ska revolutionera stadsutvecklingen

Vinnova: Satsning på forskningsmiljöer i världsklass