Ny rapport visar att bättre vägplanering kan minska stora utsläpp

12 februari 2021
Det svenska transportsystemet står för nästan en tredjedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Av dessa utsläpp kommer cirka 90 procent från vägtrafiken. Genom att ta hänsyn till vägars utformning kan vi bidra till att minska klimatpåverkan från transporter. Det visar den nya rapporten ”Satsningar på vägnätet kan minska klimatutsläppen” från samhällsutvecklaren Ramboll. 
Rambolls Vägrapport 2021

Rambolls Vägrapport 2021

Kontakt

Peter Ekdahl

Peter Ekdahl

Affärsområdeschef Ramboll RST
Tel: +46 (10) 615 54 58
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

Ramboll har genom den digitala plattformen Waywize kartlagt det svenska vägnätet och identifierat sträckor runt om i Sverige där utsläppen från vägtrafiken är höga. Rambolls rapport visar att det inte bara handlar om storstadsregioner, många delar av landet utanför storstäderna har vägar med höga utsläppshalter.

- Det här är ett område där vi kan göra stor skillnad här och nu genom att på ett innovativt sätt ta hänsyn till vägars utformning när vi planerar. En väg med stora höjdskillnader och mycket kurvor innebär större utsläpp på grund av högre energi- och bränsleförbrukning, säger Peter Ekdahl, affärsområdeschef på Ramboll och ansvarig för Waywize.

Läs mer och hämta rapporten: 

Satsningar på vägnätet kan minska klimatutsläppen