Nya stationen i Barkarby ger enkla byten för resenärerna

11 mars 2020
Barkarby station blir en viktig knutpunkt för hela regionen när Stockholm växer. Stationen blir ett nav för resenärer med fjärrtågen och regionaltågstrafik på Mälarbanan, bussar och den nya tunnelbanan från Akalla. Ramboll har vunnit uppdraget som generalkonsult för all projektering av Barkarby station, Norra entrén.
Barkarby station, illustration: White

Barkarby station, illustration: White

Kontakt

Anna Forslund

Anna Forslund

Client Director, Transport
Tel: +46 10 615 60 47
M: +46 761 386 084
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

- Vi har tidigare arbetat med projektering och framtagande av systemhandlingen, det vill säga att vi har tagit fram den övergripande planen för hur den nya stationen ska se ut. Det är jättekul att vi nu får vara med och fortsätta arbetet med att projektera och rita upp detaljerna för stationen tillsammans med Trafikverket, säger Anna Forslund, client director på Ramboll.

Enklare att resa kollektivt och hållbart

När stationen står klar 2025 blir det enklare att resa kollektivt och hållbart för resenärer i Stockholm. Barkarby station får två entréer och blir en smidig bytespunkt mellan olika trafikslag, och kommer i ett senare skede att anslutas till tunnelbanans nya slutstation på blå linje när den står klar. Ramboll utökar nu sin roll i projektet med ansvar för bygghandling och relationshandlingar och att vara behjälpliga under byggtiden.

- Byggnationen berör många människor. För de boende ska vardagslivet fungera under byggtiden och när byggnationstiden är klar kommer stationen att bidra till en bättre vardag med fler kommunikationsmöjligheter. Ökad kapacitet ger bra förutsättningar för hållbart resande och får regionen att växa, säger Anna Forslund.

Spårtrafiken ska pågå ostört under byggtiden

Arbetet med bygghandlingarna kommer att pågå fram till sommaren 2021 och därefter kommer Ramboll att vara behjälpliga under produktionstiden under fyra år.

- Det är en lång byggtid bland annat beroende på att spårtrafiken på Mälarbanan ska pågå ostört under hela perioden, något vi planerar omsorgsfullt, säger Anna Forslund.

På uppdrag av Region Stockholm har Ramboll även arbetat med utredning och projektering av utbyggnaden av tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby som planeras stå klar 2026.