Ny rapport visar: svenskar tror på bättre samhällen med AI

29 november 2019
Den nya rapporten Svenska folket och AI från Insight Intelligence som Ramboll varit med och tagit fram tillsammans med Telia, Husqvarna och Atea, visar på ett tydligt trendbrott. I en riksomfattande undersökning om svenska folkets attityder till Artificiell Intelligens konstateras att svenskar är mer positiva till AI än tidigare. Resultaten visar också att svenskar vill se mer AI inom utvecklingen av olika samhällstjänster.
Rapporten ”Svenska Folket och AI”.

Rapporten ”Svenska Folket och AI”.

Vill du veta mer?

Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24
Stefan Stigendal

Stefan Stigendal

Director Digitalization and Innovation
Tel: +46 10 615 61 20

Svenskar blir allt mer positiva till Artificiell Intelligens och framförallt ser de potential i utveckling av bärande samhällstjänster. Exempelvis listas smarta produkter för energibesparing och förebyggande sjukvård högt bland de områden där vi är bekväma med att vår personliga information hanteras av AI.

- Som stifteleseägt bolag ligger i det i Rambolls värdegrund att utveckla tjänster och produkter som skapar samhällsnytta. Vi utvecklar tjänster och produkter för att skapa ett smart samhälle där en uppkopplad vardag kan förenkla livet för invånarna. Dessutom kan vi genom tekniska lösningar bidra till en hållbar utveckling för framtiden. AI har en viktig roll och rapportens resultat visar också att svenska folket allt mer uppskattar den förenkling som AI innebär, säger Stefan Stigendal, digitaliseringsexpert på Ramboll.

Många svenskar positiva till AI i vardagen

På frågan om man generellt sett är positiv eller negativ till hur AI påverkar en som privatperson är 43 procent positivt inställda och 27 procent är negativa. Vardagstjänster fortsätter toppa de områden där svenskarna är mest positiva till AI-utveckling och av de offentligt styrda verksamheternas användning av AI är sjukvården det flest är positiva till.

- Med tanke på den ofta dystopiska bild av AI som kommuniceras i populärkultur och media är det många som är positiva till AI. Det beror troligtvis på att AI-baserade produkter och tjänster på riktigt börjar ta plats i våra liv och vi kan se värdet av dem, säger Lukas O Berg, vd på Insight Intelligence.

Den snabba utvecklingen ses som största risken

Den positiva inställningen till AI är dock ingenting att ta för givet. Den främsta risken anses vara att det går för snabbt på bekostnad av säkerheten. Hela 76 procent av respondenterna uppger att de skulle känna sig mer trygga med skärpta regler och lagar för vad AI kan och får göra.

- Säkerhetsfrågan och det etiska dilemmat med delade personliga data är något vi tar på allvar. Det är också därför vi återkommande medverkar i den här typen av undersökningar. Att fråga invånarna är en viktig del av våra värderingar, det är ändå för människor vi utvecklar teknik. Tekniken i sig har inget självändamål, säger Stefan Stigendal.

Undersökningen är baserad på svar från 1000 svenskar mellan 16 och 70 år, intervjuade genom Sifos slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa webbpanel. Resultaten finns sammanfattade i rapporten ”Svenska Folket och AI”.