Ny rapport om marknadshyror

22 mars 2021
Ramboll har på uppdrag av Hyresgästföreningen beräknat vad ett införande av marknadsbaserade hyror skulle innebära för hyresnivåer och hur det kan påverka hushållens konsumtionsutrymme. 

Scenarioanalysen är uppdelad i nio delrapporter som undersöker hur marknadshyror skulle påverka hyresnivåerna och hushållens boendekostnader i Eskilstuna, Göteborg, Halmstad, Linköping, Luleå, Malmö, Stockholm, Uddevalla och Uppsala. Skattningen av de marknadsmässiga hyresnivåerna baseras på en metod framtagen av Donner m.fl. (2017) i en liknande rapport för Finanspolitiska rådet.

- Vi gör ingen värdering om huruvida införande av marknadshyror är ett bra eller dåligt policyförslag. Det vi ser i studien är att en avveckling av dagens hyressättningssystem till förmån för marknadshyror skulle få märkbara effekter på hyrorna, hushållens ekonomi och på sikt långtgående konsekvenser för bostadsmarknaden som helhet, säger Andreas Pistol, managementkonsult på Ramboll.

Läs delrapporterna i sin helhet på Hyresgästföreningens webbplats