Ny rapport om alkoholkonsumtionens samhällskostnader i olika län

23 augusti 2021
Samhällsekonomiska analyser är nödvändiga för vår förståelse av hur samhället ser ut och alkoholens konsekvenser är spridda över många delar av samhället. Ramboll har på uppdrag av Systembolaget genomfört en studie av alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser på regional nivå. 
Ramboll har på uppdrag av Systembolaget genomfört en studie av alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser på regional nivå.

Ramboll har på uppdrag av Systembolaget genomfört en studie av alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser på regional nivå.

Ramboll har genom studien kartlagt och beräknat samhällskostnader och samhällsnyttor under ett år från den samlade alkoholkonsumtionen i Sverige inom respektive region. Detta är den första studien som bryter ned alkoholens samhällskonsekvenser på regional nivå.

Studien bidrar till att öka förståelsen om hur alkoholens konsekvenser påverkar samhället i stort och verksamheter inom respektive region, allt ifrån produktionsbortfall och livskvalitet till brottslighet och vårdkostnader.

Läs rapporten "Alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser – Regional analys" om du är nyfiken på vad alkoholen kostar och vad som ligger bakom siffrorna, på Systembolagets webbplats