Nu rullar Rambolls Raptor® teknologi ut på vägarna

13 augusti 2021
Med tekniken Raptor mäter man vägars bärighet i trafikhastighet, så att man kan undvika att skapa trafikstörningar. Det gör att man snabbt kan kartlägga hela vägnätets förmåga att bära tung trafik. 
En av Rambolls tre lastbilstrailers med Raptor-teknologi mäter vägar i Norge.

En av Rambolls tre lastbilstrailers med Raptor-teknologi mäter vägar i Norge.

Kontakt

Peter Ekdahl

Peter Ekdahl

Affärsområdeschef Ramboll RST
Tel: +46 (10) 615 54 58
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

Informationen kan sedan kombineras med andra tekniker från Ramboll RST (Road Survey Technology), som vägytemätning (vägytans synliga kondition) och georadar (hur vägkonstruktionen ser ut under ytan). Sammantaget kan man genom denna kombinerade information skapa ett unikt kunskapsunderlag för effektiv och hållbar underhållsplanering av vägarna.

– Det är viktigare än någonsin att mäta bärighet och behov av vägunderhåll idag med tanke på de klimatförändringar vi redan ser och tyvärr kan förvänta oss mer av framöver. Varmare vintrar och somrar samt mer nederbörd innebär en ökad belastning på våra vägar som slits ned snabbare, säger Peter Ekdahl som är chef för Ramboll RST.

Metoden ger unika möjligheter att hitta svaga vägpartier och designa effektiva lösningar som ger bra framkomlighet för tung trafik. Det ger också möjlighet till preventivt underhåll, det vill säga att åtgärda eventuella problem redan innan de uppstår, vilket ofta är avsevärt mer kostnadseffektivt än traditionellt underhåll.  

– I år har vi dragit igång med mätningar i Finland, Norge, och Sverige. I Norge har vi nyligen vunnit ett treårskontrakt hos Statens Vejvesen, där vi ska mäta 20 000 km av huvudvägnätet i perioden 2021-2023. I uppdraget ingår även att samtidigt mäta asfalttjocklek med georadar, berättar Peter Ekdahl. 

Under hösten 2020 köpte Ramboll den så kallade Raptortekniken från Dynatest i Danmark. I köpet ingick tre lastbilstrailers med högteknologisk utrustning samt en dragbil. Ramboll övertog också all mjukvara för datainsamling och analys, varumärket Raptor och tillhörande patent. Samtidigt anställdes nyckelpersoner från Dynatest för att kunna överföra teknik och kunskap till Ramboll RST, med målet att nå marknaden under 2021.
 
– Ramboll RST erbjuder Raptor åt sina kunder främst som en mättjänst. Men vi erbjuder även möjligheten att köpa hela utrustningen - på samma sätt som vi idag erbjuder Laser RST för vägytemätning och Road Marking Tester (RMT) för att kontrollera vägmarkeringars funktion, säger Peter Ekdahl.


Om Ramboll RST

Ramboll Road Survey Technology (RST) är ett eget affärsområde inom Rambolkoncernen. Ramboll RST har Nordens största systemresurser för att mäta och samla in information om vägar, lastytor, hamnar och flygplatser, och tillhandahåller lösningar som ger samhället möjlighet att bevara och utveckla tillgångar i infrastrukturen på ett effektivt och hållbart sätt. 

Med experter inom drift och underhåll genom hela kedjan utvecklar och säljer RST state of the art-utrustning för datainsamling om vägar- och vägmarkeringars funktion och tillhandahåller unika mjukvaruapplikationer för att analysera insamlad information.