Nästa generations elväg invigd i Lund av sydsvenskt konsortium – med energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman

05 juni 2020
I Lund invigdes på torsdagen den första elvägen som enkelt kan installeras på väg. Bakom satsningen står ett sydsvenskt konsortium, Evolution Road, som stöds och finansieras av Trafikverket. Ramboll är partner i projektet med ansvar för bland annat nyttokalkyler och bärighetsberäkningar. Målet är att under två års tid testa och skapa mer kunskap om elvägar, en klimatsmart teknik som gör det möjligt för elfordon att laddas från vägen under färd.
Anders Ygeman på länk vid invigningen.

Anders Ygeman på länk vid invigningen.

Kontakt

Erik Hedman

Erik Hedman

Global Division Unit Manager, Smart Mobility Sweden
Tel: +46 10 615 54 83
Boel Bengtsson

Boel Bengtsson

PR-ansvarig
M: 0761-257287

Vid invigningen deltog bland andra energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

– För att vi ska nå klimatmålen är elektrifieringen av transportsektorn avgörande. Elvägar är en viktig del i arbetet att minska utsläppen, och Evolution Road kommer kunna ge viktig kunskap i arbetet framåt, sa energi- och digitaliseringsministern vid invigningen.

–  Att ladda under färd skapar helt nya möjligheter att elektrifiera tunga transporter och linjetrafik. För eldrivna personbilar adderar tekniken stora värden eftersom den ger möjlighet till radikalt mindre batteripaket i elbilarna. Därför tror vi på elvägsmodellen. Vi är glada över den milstolpe som invigningen innebär för hållbara transporter, säger Erik Hedman, chef för Smart Mobility på Ramboll och med i Evolution Roads styrgrupp.

Premiärturen på elvägen.

Enligt Sveriges klimatmål ska klimatutsläppen från den svenska transportsektorn minska med 70 procent till år 2030. Det är sannolikt inte möjligt utan att elektrifiera vägtransporterna. De tester av elvägar som nu pågår i Sverige är ett första steg i att skapa en laddinfrastruktur som möjliggör skiftet till en elektrifierad och fossilfri fordonsflotta med minskade utsläpp. Trafikverket har investerat 84 miljoner kronor i satsningen i Skåne, av totalt 96 miljoner, för att skapa mer kunskap om teknologin, men också om drift, underhåll och miljöeffekter.

– Trafikverket gratulerar i dag Elonroad och Evolution Road för det utmärkta arbete som har gjorts för att få denna testanläggning på plats och vi ser nu fram emot tester och analyser av denna mycket intressanta elvägsteknik. Detta är ett viktigt steg i arbetet mot morgondagens fossilfria transportsystem, sa Trafikverkets programansvariga för elvägar Jan Pettersson.

Projektet Evolution Road startade 2019 och pågår fram till och med 2022. Det första fordonet som testas är en elbuss från Solaris och den kommer att testköras på elvägen en vecka per månad. I anslutning till elvägen i Lund öppnar i sommar också ett besökscenter.

– Vi är stolta över att vara del i denna omställning för miljön och klimatet. Vi tror verkligen på den här tekniken och vill visa upp dess fördelar. Det hade inte varit möjligt utan våra samarbetspartners som arbetat ända in i det sista för att få den första delen av elvägen på plats och nu invigd, sa Per Löfberg, projektledare Evolution Road.

– Med Elonroads teknik är installationen exceptionellt enkel och kostnadseffektiv. I laddskenan finns avancerad teknologi som samtidigt gör vägnätet smart och digitalt, sa Karin Ebbinghaus, vd för Elonroad AB.

Om tekniken

Den patenterade lösning som testas i Lund är utvecklad av det svenska bolaget Elonroad AB i samarbete med Lunds Tekniska Högskola. Laddningen kan ske både under färd och stillastående och fungerar med de flesta typer av fordon, till exempel personbilar, bussar eller tunga lastbilar – i stadsmiljö eller på motorväg.

Energin överförs från laddskenor i vägen till fordonet via en avtagare som fälls ut under fordonet. Avtagaren får direktkontakt med laddskenorna, ett så kallat konduktivt system, vilket innebär en effektiv överföring av ström på upp till 300 kW från skenorna till fordonet. Laddskenan på vägen strömsätts i unikt korta meterlånga sektioner, vilket gör säkerheten hög eftersom den strömsatta delen alltid är täckt av själva fordonet.

Evolution Road – ett privat-offentligt samarbete

Projektet Evolution Road har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga en demonstrationsanläggning för elvägar. Syftet är att skapa mer kunskap om elvägar och undersöka potentialen för elväg som komplement i ett framtida fossilfritt transportsystem. Projektet möjliggörs genom ett samarbete mellan nio partners: Elonroad AB, Innovation Skåne AB, Kraftringen Energi AB, Lunds kommun, Lunds Tekniska Högskola, Ramboll, Skånetrafiken, Solaris Sverige AB och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Trafikverket är huvudfinansiär.

Rambolls roll i projektet är som teknisk projektledare och kvalitetsansvarig och vi biträder även projektledaren på Innovation Skåne. En viktig del av arbetet, förutom att göra ett fullskaligt tekniskt test, är att räkna på samhällsnyttan, en del som Ramboll ansvarar för. Vi svarar även för slitagemätning och friktionsmätning.

Se filminspelning från invigningen här

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites