Regeringskansliet väljer Ramboll som leverantör

01 november 2017
Regeringskansliet har tecknat ramavtal med Ramboll Management Consulting för utredning, analys och strategisk rådgivning inom flera samhällsviktiga områden under de kommande åren.
Rosenbad

Rosenbad

Martin Bodensten

Martin Bodensten

Divisionschef Management Consulting
Tel: +46 70 754 94 58
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

– Vi är otroligt stolta och glada att vi, tillsammans med våra samarbetspartners, får Regeringskansliets fortsatta förtroende att bistå departementen och de statliga utredningarna med vår kompetens inom policyanalys, implementering och styrning i frågor som har stor betydelse för samhället, säger Anna Halvarsson på Ramboll Management Consulting.

På uppdrag av Regeringskansliet kommer Ramböll, tillsammans med svenska och internationella samarbetspartners, att genomföra olika utredningsuppdrag. Dessa kan utgöra beslutsunderlag för svensk utrednings- och lagstiftningsprocess, samt uppdrag i både ett nationellt och internationellt sammanhang.

– Målsättningen för upphandlingen var att hitta de absolut bästa konsulterna inom sina respektive sakområden, branscher och sektorer vilket gör oss extra stolta. Att vi valts ut som en av fem leverantörer inom samtliga områden vi ansökt om visar att vi har ett mycket attraktivt erbjudande och står starkt på marknaden, säger Anna Halvarsson.

– Vi kan på ett unikt sätt kombinera vår förståelse för den statliga policynivån med sakområdesexpertis inom bland annat digitalisering, arbetsmarknad, integration, utbildning, näringsliv, samhällsbyggnad och miljö. Vi ser fram emot att bistå med innovation, erfarenhet och kreativitet till nytta för svensk samhällsutveckling, säger Anna Halvarsson.

Ramböll tillsammans med samarbetspartners finns med inom följande delområden:

  • Biologisk mångfald, ekosystemtjänster och vattenmiljö
  • Digitalisering i samhället
  • Arbetsmarknad, arbetsliv och integration
  • Utbildning och forskning
  • Regional tillväxt och hållbar landsbygdsutveckling
  • Plan- och byggfrågor och bostäder
  • Energi- och elmarknad (samarbetspartner till Copenhagen Economics)
  • (Ramböll har också kvalificerat sig till anbudsområde 1) Allmänna konsulttjänster samt anbudsområde 11) Vård och omsorg samt socialförsäkringar. Inom dessa områden har beslut ännu inte fattats med hänvisning till pågående överprövning)