Med siktet inställt på en jämlik och jämställd byggbransch

01 december 2017
En byggbransch för alla – så heter det projekt som Byggnads drog igång i början av året och som syftar till att förbättra arbetsmiljön och att öka kompetensen, jämlikheten och jämställdheten ute på arbetsplatserna
En byggbransch för alla

En byggbransch för alla

Boel Bengtsson

Boel Bengtsson

PR-ansvarig
Tel: +46 (10) 615 61 45
M: 0761-257287
Klara Denckert

Klara Denckert

Managementkonsult
Tel: +46 73 231 79 24

I kölvattnet av uppropen mot sexuella trakasserier som började med #metoo och följdes av bland annat #sistaspikenikistan från kvinnor i byggbranschen, talar många fler än vanligt om vikten av jämställdhet och likabehandling på våra arbetsplatser– helt oavsett vad vi jobbar med.

Fackförbundet byggnads drog redan i början av året igång projektet ”En byggbransch för alla” ett initiativ för att förbättra arbetsmiljön samt öka jämlikheten och jämställdheten ute på arbetsplatserna. Ramboll har fått i uppdrag att stötta och kontinuerligt utvärdera pionjärprojektet. 

 – Att vi inte drivit den här typen av projekt tidigare gör att vi har stor nytta av Rambolls erfarenhet som processtöd, säger Christer Carlsson, projektledare Byggnads, och fortsätter:
 – Vår absolut största utmaning är att få in kvinnor i branschen och att få dem att stanna. Det finns en enorm kompetensbrist och det är ohållbart att stänga dörren för hälften av de potentiella medarbetarna. Dessutom vet vi att trivseln ökar för alla på arbetsplatser med hyfsat jämn könsfördelning.

Ramboll  kommer finnas med som processtöd under hela projekttiden, och kommer så småningom även stå för projektutvärderingen.
– Vårt jobb är att hjälpa till med prioriteringar och med att hålla fokus på vad projektet vill uppnå. Genom bland annat intervjuer av projektdeltagare gör vi kontinuerliga uppföljningar för att se hur utbildningarna tas emot, och vi finns med för att ta del av och vid behov hjälpa till att styra upp förankringsarbetet och styrgruppens arbete. När projektet avslutas i början av 2021 ligger det på oss att sammanställa vad man uppnått och att ge förslag på hur Byggnads bäst jobbar vidare på det här väldigt angelägna området, säger Klara Denckert, managementkonsult på Ramboll.

Läs mer om vad Ramboll gör i projektet här

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser