Människan i fokus på årets Ramboll Hospital Forum

08 februari 2019

Rambolls årligen återkommande Hospital Forum samlar aktörer som skapar förutsättningar för god vård med människan i centrum. I år samlades ett 150-tal personer på Münchenbryggeriet för att prova innovativ teknik, nätverka och lyssna på inspirerande talare. Ett genomgående tema för dagen var förändring som förbättrar patientupplevelsen och inte minst – att ha modet att prova nytt.

BikeAround - tekniken som möjliggör för patienter med exempelvis minnessjukdomar att cykla i autentisk miljö

BikeAround - tekniken som möjliggör för patienter med exempelvis minnessjukdomar att cykla i autentisk miljö

Kontakt

Boel Bengtsson

Boel Bengtsson

PR-ansvarig
M: 0761-257287

Hospital Forum 2020 - läs mer och anmäl dig här


- De innovationer vi kände till redan för 15 år sedan används fortfarande inte i större utsträckning, vilket är något vi behöver ta tag i. Vi har möjlighet att förändra kulturen och använda den teknik som finns för att förebygga så att vi inte behöver hamna på sjukhus men också för att ge bästa möjliga upplevelse när vi behöver vård, sa Michael Gustavsson, globalt ansvarig för sjukhus på Ramboll.

I högt tempo och med inspirerande exempel tog dagens huvudtalare, Lucien Engelen från Deloitte Center For the Edge, med oss på en resa in i nuet och framtiden vad gäller vårdens digitala utveckling. Från egosystem till ekosystem, från personlig medicin till förebyggande vård och från sjukhus till möjlighet att ta hand om sin hälsa med hjälp av sin telefon. Ett viktigt budskap var att bortse från traditionell linjär utveckling och våga satsa på det som vid första anblicken verkar galet - det kan vara det som kommer att skapa de stora förändringarna.

- Framtidens vård kommer att präglas av tre D: Delocalized, Democratized and Digital, menade Lucien Engelen.

Under dagen fick vi ta del av samtal mellan läkare som pratade om att förbättra upplevelsen och som delade med sig av positiva exempel, till exempel medicin som levereras hem till personer i glesbygd med hjälp av drönare. Men också om vilka hinder som finns för att en genomgripande förändring ska hända.

Ett flertal nydanande och aktuella exempel presenterades. Arkitektur som främjar läkande, sjukhusdesign där målet är skapa en känsla av trygghet, lek och vård i ögonhöjd inom barn- och ungdomsvården och mycket mer.

De internationella experterna Micha Kämpfer och Daniel Walker från walker-project pratade varmt för flexibla byggnader och mer vård i hemmiljö. De menade att inkludering från patienter och vårdpersonal oftast sker för sent i planeringen och att det finns en brist på förståelse för deras vardag. Men de berättade också om positiva exempel och pilotprojekt där olika lösningar testats och nu ska genomföras i verkliga sjukhusprojekt.

En nyhet för årets Hospitals Forum var att deltagarna kunde testa ny teknik. På Techloungen fanns allt ifrån robotar och VR-teknik till BikeAround som möjliggör cykelupplevelser för patienter med exempelvis minnessjukdomar att cykla i autentisk miljö med hjälp av Google Maps.

Den stora behållningen från dagen, menade Michael Gustavsson, var de möten som skedde mellan deltagarna och en allmän vilja att vara med och förändra.

- Jag hoppas att jag kommer att få höra talas om många nya möten och konstellationer som tagit sin början här i dag. Helst tillsammans med oss på Ramboll, naturligtvis, avslutade han.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites