Luften i svenska städer fortsatt dålig

05 oktober 2020
En rapport från Ramboll visar att halterna av luftburna partiklar (PM10) är högt över riktvärdena för Sveriges miljökvalitetsmål Frisk luft i många svenska städer. Bland de städer som uppmäter högst värden finns Norrköping, Göteborg, Stockholm, Linköping och Visby.  
Rapporten ”Vems ansvar är luften?” lyfter problematiken kring luftföroreningar men framförallt vad som kan göras för att få till en förändring mot friskare luft i våra svenska städer.

Rapporten ”Vems ansvar är luften?” lyfter problematiken kring luftföroreningar men framförallt vad som kan göras för att få till en förändring mot friskare luft i våra svenska städer.

Kontakt

Daniel Nilsson

Daniel Nilsson

Nationell samordnare luftkvalitet
Tel: +46 10 615 34 56
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

- Det är oroande att så många städer visar på så höga halter. 2020 var det år Sverige skulle ha uppnått riksdagens miljökvalitetsmål Frisk Luft, men det är vi i dagsläget långt ifrån. Det ställer stora krav på omställningen framåt och kräver både ökade medel och resurser inom nationell samordning. Landets kommuner och regioner måste vidta mer kraftfulla åtgärder för att förbättra luften för invånarna, säger Daniel Nilsson, luftkvalitets- och miljöexpert.

Frisk Luft är ett av 16 miljömål som riksdagen fattade beslut om 1999. Målet är renare luft för att minska de skador luftföroreningar har på människor, djur, miljö och samhället. I årets rapport konstateras att 29 städer och orter visar för höga halter av luftburna partiklar.

Vi vill med rapporten ”Vems ansvar är luften?” lyfta problematiken kring luftföroreningar men framförallt vad som kan göras för att få till en förändring mot friskare luft i våra svenska städer.

Läs mer och hämta rapporten här