”Kraftvärmen har stor del i lösningarna”

22 mars 2019

Vart är kraftvärmebranschen på väg och vilka möjligheter finns? Och ser kunderna värdet på samma sätt som de verksamma gör? Årets Energiseminarium tog pulsen på branschen och inspirerade deltagarna till nya samarbeten.

Energiseminarium

Energiseminarium

Kontakt

Jenny Persson Lindberg

Tel: +46 (10) 6156814
M: +46 (70) 9274784

För 12:e gången samlades olika aktörer i kraftvärmebranschen för Energiseminarium.

– Vi lyfte framförallt kraftvärmens roll i frågan om eleffektbrist i stadsregioner och kraftvärmen i förhållande till kundvärdet, samt hur kraftvärmen kan bidra till ökad resurseffektivitet i en region, berättar Fredrik Zetterlund seniorkonsult inom Energi & Process.

Hur man uppnår industriell och urban symbios, resan mot fossilbränslefri fjärrvärme och hur man kan göra det genom utsortering av plast var några av dagens ämnen. Likaså effekt(o)balansen och kraftvärmens påverkan på denna samt paradoxen att fjärrvärme löser våra viktigaste samhällsutmaningar - utan att kunderna inser det, avhandlades på ett fullsatt 7A i Stockholm.

- Jag tar med mig från dagen att vi måste kommunicera mer och hitta sätt att nå kunderna som skapar tillit. Vi tycker att vi är himla duktiga i branschen och att vi är del av lösningen på den stora globala utmaningen. Vi måste också lyckas förmedla det till kunderna att vi är det. Det är en utmaning, säger Joacim Sundström, Mälarenergi och fortsätter:

- Jag tar också med mig att digitalisering är en hygienfaktor, och att vi måste se det som en sådan. Det är en självklarhet för kunderna och bör därför vara det för oss också.

Magnus Rapp från Ragn-Sells har varit en återkommande besökare i flera år:

- Årets program belyste att vi måste samarbeta mer, och hur vi kan utveckla nya lösningar, det tar jag med mig. Vi som bolag satsar mycket på utveckling men vi måste samarbeta med andra också. Ensam är inte stark, som Mats Eklund sa i sitt föredrag om industriell och urban symbios.

- Nu är vi inspirerade att hjälpa kunderna planera för en mer komplex utmaning än den traditionella kärnverksamheten. Kraftvärmen har stor del i lösningarna för att avgifta samhället och för att nå Sveriges miljömål, avslutar Fredrik Zetterlund.