Koldioxidbudgetar konkretiserar klimatutmaningen

26 juni 2018
CEMUS vid Uppsala universitet och SLU genomför tillsammans med Ramboll ett projekt för att beräkna kommunala och regionala koldioxidbudgetar. Projektet löper under 2018 och det finns en förhoppning om att redan i augusti kunna leverera preliminära budgetar för de första kommunerna och regionerna. Gotland har redan beslutat att medverka och ytterligare ett 20-tal kommuner och regioner har visat intresse.
Att klara klimatmålen handlar i slutändan om att skydda och bevara naturen som vi känner den idag

Att klara klimatmålen handlar i slutändan om att skydda och bevara naturen som vi känner den idag

Kontakt

David Palm

David Althoff Palm

Tjänsteområdeskoordinator
Tel: +46 10 615 33 08
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

- Att klara klimatmålen är avgörande för att Sveriges kostnader för klimatanpassning ska kunna hållas på en så låg nivå att vi även i fortsättningen har råd att satsa på våra välfärdssystem t.ex. skola, vård och sociala trygghetsnät och att vanliga människor ska få behålla sin vardag så som man känner den idag med sommar- och vinteraktiviteter, vädermönster och biologisk mångfald i sin närnatur, säger David Lindgren, Ramboll.

Metoden för att ta fram koldioxidbudgetar bygger på forskning ledd av Kevin Anderson, professor på University of Manchester och innehavare av Zennströms professur i klimatledarskap vid Uppsala universitet. Han arbetar bland annat med att omvandla Parisavtalets åtaganden om att begränsa klimatförändringarna, till väl under 2°C, till lokala koldioxidbudgetar.

Ett sätt att uppnå resultat i linje med Parisavtalet

- För att klara Parisavtalets åtagande kan endast en begränsad mängd koldioxid släppas ut till atmosfären. Att arbeta med koldioxidbudgetar är ett sätt för kommuner eller regioner att beräkna och åskådliggöra hur stor den mängden är och utifrån det planera och styra sitt arbete att uppnå resultat i linje med Parisavtalet, säger Martin Wetterstedt, projektledare för hållbara samhällen på Ramboll.

2017 tog Järfälla kommun kontakt med CEMUS och frågade om de kunde få hjälp med en koldioxidbudget. När den blev klar hörde fler kommuner och län av sig. Under en workshop hösten 2017 började Martin Wetterstedt på Ramboll i Uppsala och Isak Stoddard, projektledare för Zennströms klimatprofessur vid Uppsala universitet och CEMUS, diskutera hur arbetet skulle kunna skalas upp. De beslutade sig för ett gemensamt projekt.

Rättvis fördelning av utsläpp mellan Sveriges kommuner

Starten för projektet blev en workshop den 5 juni med 16 deltagare från kommuner och län från hela Sverige samt en deltagare från Norges miljödirektorat i Oslo. Deltagarna fördjupade sig i koldioxidbudgetar och hur man på ett rättvist sätt ska fördela det begränsade utsläppsutrymmet mellan Sveriges kommuner och regioner. I slutet av oktober kommer koldioxidbudgetar för 2019 att levereras till de kommuner och regioner som senast i augusti anmält sitt intresse.