Klimatsmart hamn i Trelleborg byggs ut

16 juni 2020
I Trelleborgs Hamn ska 700 meter ny kaj anläggas för att kunna ta emot moderna fartyg, öka lastkapaciteten och transportera fler personer sjövägen till Europa. Ramboll har tillsammans med Peab fått i uppdrag att projektera och producera två nya färjelägen.
Visionsbild för hur hamnen är tänkt att se ut 2025. (Arkitektkontor Arén AB.)

Visionsbild för hur hamnen är tänkt att se ut 2025. (Arkitektkontor Arén AB.)

Kontakt

Tim Svensson

Tim Svensson

Consultant
Tel: +46 10 615 33 48
M: +46 72 146 83 48
Anders Sagemo

Anders Sagemo

Consultant
Tel: +46 10 615 33 58
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

Hamnen i Trelleborg är Skandinaviens största RoRo-hamn och har under ett par år flyttats och utvecklats för större kapacitet för så kallade roll on, roll off-fartyg med målet att även fortsättningsvis vara Östersjöns mest klimatsmarta hamn. Nu ska två nya färjelägen projekteras för att stå klara för gods- och persontrafik till 2022. 

- Vi är väldigt glada över att bidra till att fler personer och mer gods kan fraktas mer klimatsmart över Östersjön istället för med bil över till Europa. Projektet bidrar även till bättre luftkvalitet inne i Trelleborgs stad och möjliggör utbyggnad av en ny stadsdel med närhet till havet. Tillsammans med Peab har vi tittat på vilka lösningar som är bäst för nybyggnationen, och personligen ser jag fram emot att samarbeta med Peab i projektet och jobba nära produktionen, säger Tim Svensson som är uppdragsledare.

Ramboll har fått i uppdrag att projektera kajer, grundläggning för tre påkörningsramper, två klaffar samt all hamnutrustning som fendrar, pollare samt stormpollare. Utöver det ingår att projektera allt inom vatten och avlopp för de nya färjelägena.

- Konstruktionen av den nya kajen är komplex då mycket av arbetet kommer behöva utföras i eller nära fritt vatten. De geotekniska förhållandena är utmanande med kalkberg av varierande kvalitet, delvis uppsprucket och på andra ställen kan berggrunden bestå av förkislad kalksten i överytan vilket försvårar neddrivning av spont. Ramboll har stor vana av den här typen av komplexa hamnprojekt, som Västra kajen i Skandiahamnen i Göteborg och Inre hamnen i Norrköping, säger Anders Sagemo, teknikansvarig för projekteringen.

Ramboll och Peabs arbete drar igång under juni. De nya färjelägena ska stå klara vid årsskiftet 2021/2022.

Läs mer i Peabs pressmeddelande

Läs mer om projektet här: https://www.trelleborgshamn.se/svenska/framtidens-hamn/utveckling-av-hamnen/