Stockholms Stadsmission och Ramboll i samarbete för minskad hemlöshet

21 december 2017

Ramboll grundades efter andra världskriget i syfte att bygga upp ett bättre samhälle. Det är fortfarande vår ledstjärna. Vår julklapp går i år till Stockholms Stadsmission och deras projekt Särskildnyttan som går ut på att skapa innovativa bostadslösningar för att minska hemlösheten i Stockholms län.

Vi stödjer Stockholms Stadsmissions arbete för en mänskligare stad

Vi stödjer Stockholms Stadsmissions arbete för en mänskligare stad

Kontakt

Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

– I år väljer vi att tänka hållbart när det gäller julklappar. Samarbetet med Stockholms Stadsmission innebär att vi att engagerar oss på lång sikt för personer som inte har samma förutsättningar som vi. För oss är det viktigt att komma närmare slutanvändarna, i det här fallet de som ska bo i bostäderna och detta är ett sätt att ta reda på deras behov och låta dem vara medskapare, säger Niklas Sörensen, vd för Ramboll Sverige.

Samarbetet innebär att Ramboll ger projekt Särskildnyttan ett bidrag på 427 750 kronor och matchar upp med sin kompetens genom 800 konsulttimmar under 2018.

– Vi på Stockholms Stadsmission är mycket glada och stolta för detta samarbete med Ramboll. Det ger oss möjlighet att bygga vidare på konceptet Särskildnyttan och också ta viktiga steg mot att förverkliga konkreta planer på hållbara boendelösningar. Därmed ger vi på ett konkret sätt exkluderade grupper en möjlighet att bo bra till rimliga hyror, säger Thomas Bjarke, projektledare för Stockholms Stadsmissions projekt Särskildnyttan.

Särskildnyttan är ett bostadslösningsprojekt som initierats av Stockholms Stadsmission. Visionen är att Stockholms Stadsmission tillsammans med samarbetspartners ska ha etablerat modeller för att öka tillgång till ordinarie bostadsmarknad för människor i hemlöshet. Initialt drivs projektet lokalt i Stockholms län men Stockholms Stadsmissions framtidsvision är att projektet sprids till andra delar av landet. 

Läs Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport