Infrastruktur för avskiljning och lagring av koldioxid ska etableras i Göteborg

17 februari 2022
I ett samarbete mellan Göteborg Energi, Nordion Energi, Preem, St1, Renova och Göteborgs Hamnverk genomförs CinfraCap, ett megaprojekt som kan göra Göteborg till den första staden i världen som har en gemensam infrastruktur för transport och lagring av infångad koldioxid. Ramboll har fått uppdraget att utveckla affärsmodellen och uppskatta kostnader under projektets andra fas.
Gothenburg harbour

Gothenburg harbour

Kontakt

Simon Jansson

Simon Jansson

Divisionschef Energi
Tel: +46 10 615 68 24

– Vi känner oss hedrade att bli utvalda för detta viktiga arbete. Utan avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) kommer många länder att ha svårt att uppnå sina klimatmål. Detta projekt kommer att göra det möjligt för svenska industrier att frodas och utvecklas hållbart under de kommande åren, säger Søren Løvstad Christensen, chefsekonom på Ramboll.

År 2026 kan Göteborgs stad vara stolt ägare av en gemensam infrastruktur som varje år kan transportera cirka två miljoner ton CO2 till lagring i berggrunden. För att nå dit drivs det omfattande projektet CinfraCap, som nyligen gick in i sin andra fas efter att förstudien visat på stora fördelar vad gäller kostnad och skalbarhet.

Projektet syftar till att samla upp CO2 från stora utsläppare i Göteborgsområdet och transportera den via en rörledning på land till Göteborgs hamn. Där kommer koldioxiden att lagras tillfälligt innan den transporteras vidare i flytande form till lagring i bergsstrukturer under havsbotten. När anläggningarna väl är i drift kommer de att vara öppna för tredje parter, alltså för andra industrier som kan tänkas vilja ansluta sig.

– Det återstår fortfarande många beslut, men vi är säkra på att vår lösning kan minska CO2-utsläppen drastiskt och därmed bidra till Sveriges strävan att bli netto-noll år 2045. Det här är ett unikt projekt som bygger på de fina förutsättningarna som Göteborg redan har. Här spelar hamnen en avgörande roll för att tillfälligt lagra CO2, inte bara från närliggande områden utan från hela landet. Vi är mycket glada över att påbörja den andra fasen efter att Energimyndigheten har beslutat att delfinansiera vårt projekt, säger Alexandra Angelbratt, projektledare på Göteborg Energi.

CinfraCaps andra fas som nu inleds kommer att fokusera på att utveckla en affärsmodell för projektet, och uppskatta vilka kostnader som kommer att vara förknippade med att använda infrastrukturens olika delar. Ramboll kommer att vara delaktig i det arbetet tillsammans med CinfraCaps arbetsgrupp och med dess tekniska rådgivare, Kanfar Group.

– Uppdraget ger oss möjlighet att vara med och utveckla infrastrukturen för avskiljning och lagring av koldioxid för framtidens energisystem. CinfraCap är ett projekt som gå i linje med Rambolls syn på den roll som koldioxidavskiljning, nyttjande och lagring (CCUS) spelar i den gröna energiomställningen. Vi ser CCUS som ett strategiskt viktigt område och vi har ett dedikerat Carbon Capture Center of Competence som tillhandahåller djup CCS-expertis för att stötta denna växande marknad, säger Nils Christian Holm, Global Spearhead Director på Ramboll.