Ilmatar Offshore anlitar Ramboll för MKB norr om Åland

04 januari 2023
Ramboll Finland ansvarar för miljökonsekvensbeskrivning och miljökonsekvensbedömning av Ilmatar Offshores havsbaserade vindkraftsprojekt norr om Åland.
Havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft

Kontakt

Axel Andersson

Axel Andersson

Team Leader, Impact Assessments, Southern Finland
Tel: +358 44 727 3451
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

Efter en noggrann urvalsprocess har Ilmatar Offshore valt Ramboll som ansvarig konsult för miljökonsekvensbeskrivningen av projektområdena Stormskär och Väderskär, de områden i Norrhavet som i Ålands havsplan definierats som lämpliga för havsbaserad vindkraft.
– Vi har sökt efter företag med gedigen erfarenhet av marina infrastrukturella projekt, energiprojekt och miljökonsekvensutredningar. Tillsammans med Ramboll, planerar vi göra en grundlig och heltäckande miljökonsekvensbeskrivning som engagerar alla berörda parter och säkerställer att undersökningar och utredningar görs korrekt från första början. Vi är mycket nöjda med det här samarbetet, säger Ilmatar Offshores ledande havsplanerare Stefan Husa.
 
Axel Andersson projektleder arbetet från Ramboll sida:
– Vi har gedigen erfarenhet av vindkraftsprojekt, och har via dessa byggt upp en expertis som sträcker sig över landsgränserna och som vi har stor nytta av i detta projekt. Vi är glada att, som partner till Ilmatar Offshore, vara med och driva den gröna omställningen framåt, säger han.
 
Syftet med en MKB är att minska eller avvärja skadliga konsekvenser av projekt som på grund av sin art, storlek eller lokalisering kan ha en betydande miljöpåverkan.
Bottenundersökningarna som Ilmatar Offshore har genomfört under hösten 2022 är en grundläggande del av MKB-arbetet. Ramboll Finland påbörjar miljökonsekvensbeskrivningen genast efter nyåret. Öppna samråd och avgränsningsprocesser inleds under våren 2023 och planen är att Ilmatar Offshores MKB står klar hösten 2024.Ilmatar Offshore
Ilmatar är ett finskt energibolag och en självständig elproducent som fokuserar endast på förnybar energi. Dotterbolaget Ilmatar Offshore grundades på Åland våren 2022. Bolagets affärsområden är utveckling, byggande och underhåll av förnybar energi samt elförsäljning till konsumenter och företagskunder. Ilmatar äger sina projekt under hela deras livscykel på upp till 40 år.
Enligt Ilmatar Offshores plan påbörjas byggnation av havsbaserad vindkraft på Åland innan år 2030.