Hur ökar vi delningstjänster av bil och cykel för ett klimatsmart samhälle?

05 november 2019
Delad mobilitet med bil och cykel bidrar till ett mer hållbart samhälle. Vad krävs för att det ska bli vanligare? Vilka är utmaningarna och lösningarna och vad kan offentliga aktörer göra för att driva på en positiv utveckling? En nyligen framtagen rapport samt ett inspelat webbinarium visar vilka utmaningar vi har i Norden, presenterar goda exempel och ger policyrekommendationer.
Källa: 3

Källa: 3

Kontakt

Mattias Alfredsson

Mattias Alfredsson

Senior Consultant
Tel: +46 (10) 6155467
M: +46 (72) 1468367

- Vi hoppas att vårt arbete om delningstjänster ska bidra till den fortsatta utvecklingen inom klimatsmart mobilitet. Det är ett växande område men fortfarande är normen med privatägda bilar stark och det är en generell utmaning att få kollektivtrafik och delningstjänster att komplettera varandra för att gemensamt erbjuda ett alternativ, säger Mattias Alfredsson, uppdragsledare inom hållbar mobilitet på Ramboll.

Läs rapporten Delad mobilitet i Norden – utmaningar och möjliga lösningar

Rapporten är framtagen av Ramboll som en del i Trafikverkets arbete inom regeringsuppdraget Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet med finansiering från Nordiska ministerrådet.

Klicka här för att komma till rapporten

Se webbinariet med ett nordiskt erfarenhetsutbyte

Webbinariet som genomfördes den 12 juni med deltagare från de nordiska länderna innehåller en presentation från Ramboll om utmaningarna kring växande delningstjänster, en presentation från forskaren Michael Johansson om best practice och policyrekommendationer samt frågor från åhörarna vid livesändningen.