Hon lägger pusslet

12 september 2018
Ramboll i Malmö har rekryterat projektledaren Stina Pettersson. Efter elva år i kommunal verksamhet kommer hon nu att vara med och utveckla stadsbyggnadsprocessen från andra hållet.
Stina Pettersson, fotograf: Karin Karl-Eriksdotter

Stina Pettersson, fotograf: Karin Karl-Eriksdotter

Kontakt

Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

Stina Pettersson kommer närmast från Helsingborgs stad där hon arbetat som projekt- och processledare för Stadsplan 2017, en digital översiktsplan för centralorten Helsingborg, ett projekt där hon ledde sex delprojektledare och 80 medarbetare. Mycket arbete handlade också om att förankra arbetet inom hela organisationen och med olika styrgrupper.

– Tillsammans la vi pusslet kring staden. Det var många bitar att få ihop – ökande befolkning, infrastruktur, klimatförändringar, bostäder och arbetsplatser. Samtidigt som vardagslivet ska fungera ville vi skapa en attraktiv stad där folk vill leva och bo, säger Stina Pettersson.

Stina är van att driva processer och projektleda och återkommer ofta till liknelsen om projektet som ett pussel. Som projektledare är hennes roll att plocka ihop de olika bitarna, medarbetarnas kompetens och expertis, och bygga en helhet.

– Min styrka är att jag är bra på att lägga pusslet, kompromissa och lotsa projektet framåt. I ett projekt med många åsikter och behov krävs att det finns någon som driver framåt och skapar en ”vi-känsla”. Jag är lyhörd och trygg i att processen håller. Våra lösningar måste vara rimliga och då krävs också någon som leder och tar de stora strategiska besluten och kan förankra dem, säger hon.

En anledning till att Stina valde Ramboll var möjligheten att få arbeta med fler aktörer och inte vara begränsad till en specifik kommuns yta eller uppdrag. Devisen Engineering for life stämmer dessutom väl överens med hennes eget synsätt; att målet inte är samhällsbyggnaden i sig utan att det handlar om att skapa goda förutsättningar för människors liv.

På Ramboll kommer Stina att vara placerad i Skåne, men arbeta med uppdragsledning för stadsbyggnadsprojekt i hela Sverige. Hon kommer även att arbeta med att utveckla tjänster inom stadsutvecklingssektorn, och synliggöra Ramboll inom området. Stina är en uppskattad föreläsare och certifierad framtidsstrateg, utbildad på Kairos Future.

– Nya utmaningar kräver nya lösningar och nya sätt att arbeta på, inte minst när det gäller digitalisering. Att hela tiden utveckla – och utmana! – hur vi arbetar och bygger stad är en stor drivkraft för mig, avslutar Stina Pettersson.