Han ska göra samhället bättre rustat för framtidens utmaningar

07 oktober 2019
Den 7 oktober börjar Lars Brånn på Ramboll Sverige som Market Director Resilience. Han kommer att leda arbetet med att utveckla ett mer robust och motståndskraftigt samhälle. Det handlar bland annat om att samhället ska bli bättre rustat att möta framtida utmaningar kopplade till klimatförändringar och ökad oro i omvärlden.
Lars Brånn, Market Director Resilience på Ramboll

Lars Brånn, Market Director Resilience på Ramboll

Kontakt

Lars Brånn

Lars Brånn

Market Director Resilience
Tel: +46 (10) 6156139
M: +46 (70) 6020839
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

De senaste åren har vi upplevt både klimatförändringar och samhällsförändringar som har påverkat oss och våra liv. Trygghet och tillgång till de viktigaste funktionerna som vatten, mat och information är något fler och fler människor tänker på. Kommuner och regioner har stora utmaningar när det handlar om krisberedskap och här kan Ramboll ta en nyckelroll.

- Våra viktigaste samhällsfunktioner måste fungera även om vi drabbas av skyfall, värmebölja, stormar, elavbrott, terrordåd, skogsbränder eller andra oförutsedda händelser. Politiker har dragit upp riktlinjerna för ett mer motståndskraftigt samhälle och nu är det dags att omsätta och bygga upp det i praktiken. Med Lars på plats kan vi se helheten och skapa de samarbeten som behövs, säger Niklas Sörensen, vd på Ramboll i Sverige.

Lars Brånn kommer senast från Länsstyrelsen Västmanland där han har varit chef för krisberedskap, civilt försvar och social hållbarhet. I rollen som försvarsdirektör har han lett arbetet i länet vid olika samhällsstörningar men också jobbat nationellt, bland annat vid skogsbränderna i Ljusdal och med uppbyggnaden av det moderna totalförsvaret.

- Jag gillar att leda i kriser och trivs när jag får ta mig an stora utmaningar. Hos Ramboll ser jag möjligheten att få vara med och bygga ett bättre samhälle. På Ramboll kan vi dra nytta av varandras olikheter och kompetenser, vilket också gör att jag lär mig nytt hela tiden. Jag har alltid attraherats av få vara med och skapa ett bättre samhälle och vi ska se till det vi skapar på Ramboll fungerar också när det blåser, oavsett orsak, säger Lars Brånn.