”Hållbara byggnader är normen och ändå saknas insikter om fördelarna”

10 juni 2019

Hållbara lösningar ökar värdet på fastigheter. Det är ett faktum på alla marknader och ändå saknas insikter om vilka de egentliga fördelarna är med att jobba hållbart. Det framgår av Sustainable Building Market Study, en undersökning genomförd av Ramboll bland fastighetsägare, investerare och arkitekter i Norden och Storbritannien.

Helsingfors bibliotek. Foto: Kuvio

Helsingfors bibliotek. Foto: Kuvio

Kontakt

David Lindgren

David Lindgren

BREEAM Assessor, LEED AP, certifierad i Miljöbyggnad
Tel: +46 (10) 6151206
Boel Bengtsson

Boel Bengtsson

PR-ansvarig
Tel: +46 (10) 615 61 45
M: 0761-257287

- Fastigheter står för mer än 40 procent av den globala energiförbrukningen och så mycket som en tredjedel av växthusutsläppen. Det är därför glädjande att det finns en trend för hållbara byggnader som går spikrakt uppåt, säger David Lindgren, ansvarig för hållbarhet på Ramboll som genomfört studien.

- Däremot är jag förvånad över att så många som 50 procent av deltagarna i studien uppgav att de har låga eller inga insikter i om det kostar mer att bygga hållbart eller vad det betyder för byggnadens ekonomi i form av fastighetsvärde, driftskostnader eller hyresintäkter. Här finns mycket att göra för att ytterligare öka det hållbara byggandet och minska våra utsläpp, fortsätter David Lindgren.

400 fastighetsägare, investerare, fastighetsutvecklare, arkitekter och entreprenörer i Norden och Storbritannien har delat med sig av sina insikter i den sjätte upplagan av Sustainable Building Market Study, tidigare kallad Green Market Study, som ges ut vartannat år. 57 procent av respondenterna uppgav att fler än hälften av deras framtida projekt kommer att vara hållbarhetsprojekt. Det är en ökning med 7 procent på två år.

Mer kunskap om ekonomiskt värde i Sverige

I Sverige har 70 fastighetsägare, investerare och förvaltare deltagit i studien. Överlag verkar deltagarna från Sverige ha en högre kunskap om det ekonomiska värdet av hållbara fastigheter än branschkollegorna i övriga länder:

  • Mer än 20 procent angav att driftskostnaderna sänks med mer än 10 procent.
  • 25 procent svarade att fastighetsvärdet ökade med 4–10 procent.
  • 9 procent angav att fastighetsvärdet ökade med mer än 10 procent. 

De svenska deltagarna bedömer också att merkostnaden för en hållbar byggnad är högre än vad deltagarna från övriga länder angett. Och kostnaderna kan ha stigit, ingen svarade nu att hållbara byggnader kostar mindre än en konventionell byggnad vilket några gjorde för två år sedan.

- När vi tittar närmare på vilka positiva drivkrafter som finns utmärker sig bättre ekonomisk avkastning och kundefterfrågan samt, intressant nog, sänkt risk och kapitalkostnader. Med andra ord börjar grön finansiering i form av bland annat gröna obligationer redan påverka branschen. Merkostnader och brist på stöd från ledningen anges däremot ha en hämmande effekt, menar David Lindgren.

Påverkan på klimat och hälsa trendar

Kommande trender som anges i studien är bland annat livscykelperspektiv vid produktion och förvaltning, ökat fokus på minskad klimatpåverkan, hälsa och välmående samt flexibilitet och anpassningsbarhet. Branschen kommer, enligt studien, att arbeta mer med teknik för smarta byggnader, exempelvis Internet of Things.

- Nu behöver vi analysera dessa faktorer för att underlätta för ett ökat hållbarhetsarbete, avslutar David Lindgren.

Enligt studien är Miljöbyggnad är det populäraste certifieringssystemet i Sverige följt av BREEAM, Green Building och LEED. Green Buildings har sjunkit kraftigt i popularitet sedan förra undersökningen för två år sedan.


Läs rapporten (PDF)

Mer om undersökningen på Rambolls globala webbplats

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Fler webbplatser

Fler webbplatser