Göteborg utvecklas med hjälp av digital tvilling

03 mars 2020
Göteborg ska skapa en digital tvilling av staden, det vill säga en 3D-kopia av hela staden med allt som också finns i verkligheten – som byggnader, vägar och parker. Metoden för att testa och utveckla tekniken sker i satsningen Virtual Gothenburg Lab som finansieras av Vinnova. Ramboll är en av parterna i satsningen som bygger på engagemang från näringsliv, akademi och offentliga aktörer.
Digital tvilling av Göteborg. Virtual Gothenburg Lab (Bild: Göteborg Stad)

Digital tvilling av Göteborg. Virtual Gothenburg Lab (Bild: Göteborg Stad)

Kontakt

Lina Vicsai

Lina Vicsai

Ansvarig strategi- & konceptutveckling
Tel: +46 (10) 6156102
M: +46 (70) 5396785
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

Det görs mycket för att utveckla och samla tekniken för digitala tvillingar och en hel del är baserat i Göteborg. Förutom Virtual Gothenburg Lab och stadens tvilling med namnet Virtuella Göteborg finns även ett kompetenscentrum på Chalmers - Digital Twin City Centre. Även där har Ramboll en viktig roll.

- Genom att skapa digitala tvillingar för hela städer kan vi få kunskap för att på bästa sätt utveckla städer eller jobba med klimatsäkring av befintlig infrastruktur för att nämna två viktiga områden. Med Virtual Gothenburg Lab får vi en testbädd och kan prova olika arbetssätt. Genom att vi är så många olika parter i projektet kan vi lära av varandra och hitta nya användningsområden, säger Lina Vicsai, ansvarig för affärsutveckling på Ramboll.

Arbetet med Göteborgs digitala tvilling ska vara klart till stadens 400-årsjubileum 2021. Modellen ska fungera som planeringsunderlag och vid dialog med invånarna om stadsutveckling och framtida innovation.

Ett exempel på hur digitala tvillingar kan användas för att kommunicera med invånarna.

Göteborgs stad har gjort filmen i den digitala tvilling som nu håller på att skapas, i kombination med simuleringsdata för att visa vad som kan hända vid skyfall. 
- Digitala tvillingar kan både användas för beslutsfattare och stadsplanerare och för att synliggöra initiativ och scenarier. Kan tekniken inte användas för att visa nyttan för invånarna och ge alla en möjlighet att bli involverade används den inte på bästa sätt. Till syvende och sist är det människorna tekniken är till för, säger Lina Vicsai. 

Ramboll deltar förutom i Virtual Gothenburg Lab och Digital Twin City Centre även i projektet Open Water med fokus på digitala tvillingar för vattenverk.

Läs mer om Virtual Gothenburg Lab 
Läs mer om Virtuella Göteborg, Göteborgs digitala tvilling
Läs mer om vad en digital tvilling är