Framtidens elvägar ska bidra till klimatmålen

17 april 2019

Vägsträckor som kan ladda elfordon under färd kommer att testas på två platser i Sverige – Gotland och Skåne. Ramboll är med i konsortiet Elväg Syd som under de kommande tre åren ska genomföra ett av demonstrationsprojekten för elväg i Lund.

Grafik: Peter Nyrell

Grafik: Peter Nyrell

Kontakt

Boel Bengtsson

Boel Bengtsson

PR-ansvarig
M: 0761-257287
Lars Brümmer

Lars Brümmer

Project Manager
Tel: +46 (10) 6155520

Konsortiet där Ramboll ingår består av nio aktörer från näringsliv, universitet och offentlig sektor. Ramboll har rollen som teknisk projektledare och kvalitetsansvarig och kommer även att biträda projektledaren på Innovation Skåne. Tekniken är framtagen av Elonroad och utgörs av en skena som ligger på eller i vägbanan och som aktiveras i kortare sektioner under fordonet. Via skenan laddas det eldrivna och batteriförsedda fordonet, som kan vara bil, buss eller lastbil, under färd.

Ska räkna på samhällsnyttan

En viktig del av arbetet, förutom att göra ett fullskaligt tekniskt test, blir att räkna på samhällsnyttan, en del som Ramboll ansvarar för. Ramboll kommer även att svara för slitagemätning och friktionsmätning.

- Det finns i dag för få tillgängliga lösningar på klimatutsläppen från vägtrafiken, som kan implementeras och få en snabb effekt. Elvägar kan minska klimatpåverkan från framför allt tunga fordon. Elonroads teknik kan ladda både bussar, lastbilar och personbilar under färd och skapar helt andra möjligheter att elektrifiera tunga transporter och linjetrafik. Även för eldrivna personbilar adderar tekniken stora värden då den ger möjlighet till radikalt mindre batteripaket i elbilarna. Därför tror vi på elvägsmodellen, säger Lars Brümmer på Ramboll som samordnar projektet.

Demonstrationsprojektet kommer att pågå under tre år på en sträcka som är cirka 1 kilometer. 


Läs mer 

Innovation Skåne: "Sydsvenskt konsortium testar framtidens elvägar"

 

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites