För ett hållbart transportsystem i Myanmar

28 juni 2018
Med ett fungerande kollektivtrafiknät blir staden tillgänglig för fler och utsläppen färre. Ramboll hjälper regionen Yangon i Myanmar att ta fram en modell för ett hållbart transportsystem, inspirerad av den svenska kollektivtrafiksmodellen och med fokus på busslinjer.
Kapaciteten och kvaliteten på kollektivtrafiken ska bidra till ett hållbart transportsystem i Yangon

Kapaciteten och kvaliteten på kollektivtrafiken ska bidra till ett hållbart transportsystem i Yangon

Kontakt

Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

Rambolls expertis inom kollektivtrafik går på export i ett unikt projekt. Målet är moderna tekniska lösningar som kommer att ge stora samhällsvinster till Myanmar. Dagens trafiksituation i Yangon försämras kraftigt i takt med den ökade bilanvändningen. Bussystemet består av enskilda operatörer med ett fåtal bussar som ofta stannar trafikfarligt mitt på vägarna för att hämta upp eller släppa av passagerare. Bussarna går i blandtrafik och har svårt att ta sig fram. De är ofta gamla och slitna, dåligt underhållna och bränsletörstiga med höga utsläpp.

– För att kunna ställa om till ett hållbart transportsystem behöver kapaciteten och kvaliteten på kollektivtrafiken öka i Yangon. Detta görs genom modernare fordon med lägre utsläpp, effektivare linjenät med moderna hållplatser samt ett enklare och effektivare biljettsystem. Förarna utbildas att köra mer bränslesnålt och en samordning av linjenätet genomförs för bättre bytespunkter, säger Erik Hedman, projektledare för uppdraget på Ramboll.

Uppdraget går ut på att ta fram en modell för framtida bussoperatörer i Yangon, Myanmar. I ett första skede ska modellen tas i bruk utmed Pyay Road, men förhoppningen är att konceptet ska kunna användas i hela Yangonregionen.

– Yangon Region Transport Authorithy (YRTA) är vår kund, men projektet finansieras av Swedfund. I ett första skede planeras för buss, men systemet ska kunna omvandlas till så kallad Bus Rapid Transit (BRT) där buss går separerad från övrig trafik på egen bana, berättar Erik Hedman.

Efter sommaren sätter arbetet igång, och modellen kommer att presenteras under våren 2019. Till hjälp står ett internationellt team med underkonsulter från New York och Phnom Penn och support från bussoperatörer i både Hong Kong och i Sverige.