En guldbro för alla invånare

13 mars 2020
Känd som guldbron och stor som en fotbollsplan - bron som ska förbinda Södermalm med Gamla stan i Stockholm är konstruerad av Rambolls broexperter på uppdrag av Skanska som en del av Stockholms Stads projekt Stockholm växer.
Bron bogseras från fartyget på väg att förtöjas intill kajen vid Stadsgårdsleden.

Bron bogseras från fartyget på väg att förtöjas intill kajen vid Stadsgårdsleden.

Kontakt

julia elhag

Julia Elhag

Brokonstruktör
Tel: +46 (10) 615 1144
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

Det gäng som har jobbat med bron tillhör broenheten i Luleå. De har under flera år projekterat bron som kommer att spela en central roll för nya Slussen som fortsatt viktig kommunikationsknutpunkt och mötesplats.

– Vi på Ramboll i Luleå har lång erfarenhet av brokonstruktioner. De fem som jobbat mest med guldbron har sammanlagt 150 års erfarenhet. De har konstruerat 200–300 stålbroar tillsammans, säger Julia Elhag.

Guldbron är 140 meter lång och 45 meter bred med körfält för gång, cykel, kollektiv- och vägtrafik och är förberedd för framtida spårtrafik. Huvudbron kommer att sträcka sig från Skeppsbrokajen i Gamla Stan till Katarinahissen på Södermalm med en nerfart mot Stadsgårdsleden.

– Brons geometri har varit en av de största utmaningarna ur konstruktionssynpunkt – att hitta en teknisk lösning som tillåter den ovanliga geometrin samtidigt som den håller för trafiklaster och andra krav, säger Julia Elhag.

En bro som kommer att betyda mycket under lång tid

– Det känns fantastiskt att få vara med om ett sådant här projekt. Det är en bro som kommer att betyda mycket under lång tid. De flesta som växer upp nu i Sverige kommer att gå över den här bron under sin livstid. Många broar vi gör är mer anonyma, man kör över dem och tänker inte så mycket på dem, säger Tomas Bergström.

De kommande veckorna ska bron dras till sin rätta plats och monteras. Planen är att den ska invigas i slutet av augusti. Här kan du följa arbetet med bron i realtid 

För den som är intresserad av hur den kilformade bron är konstruerad, finns här en mer teknisk beskrivning.