Ekonomisk analys behövs i hållbarhetsarbetet

02 februari 2023

För att beslut, investeringar och politiska åtgärder ska kunna bidra till hållbarhetsomställningen i samhället behöver beslutsfattare och andra intressenter förstå värdet av olika handlingsalternativ och dess konsekvenser. Med ny chef och ett antal nyckelrekryteringar på plats stärker Ramboll nu sin position som ledande rådgivare inom Sustainability Economics. 

Sustainability economics

Sustainability economics

Kontakt

Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24
Martin Flack

Martin Flack

Head of department Sustainability Economics
Tel: +46 70 783 67 50

Ramboll har i många år arbetat med kunder och samarbetspartners i både privat och offentlig sektor med just kostnads-nyttoanalyser, och har nu samlat den ekonomiska analyskompetensen i en ny enhet och stärkt den ytterligare med ett antal strategiska rekryteringar. 

Martin Flack är sedan årsskiftet chef för den nya enheten Sustainability Economics och ska med sitt team utveckla och förfina olika analysmetoder som kan bidra till att lösa de samhällsutmaningar som kunder och samarbetspartners står inför. Genom att väga nyttor och kostnader mot varandra går det bättre att jämföra olika vägval och identifiera de alternativ som skapar största möjliga värde för samhället. Det kan gälla beslut kring exempelvis utformning av politiska initiativ och styrmedel, investeringsstrategier och påverkansarbete.  

 – Många av medarbetarna i mitt team har jobbat med de här frågorna länge inom andra delar av Ramboll och dessutom har vi satsat på att rekrytera med ytterligare några riktigt vassa personer med erfarenhet från bland annat energi, cirkulär ekonomi, transport och sociala dimensioner av hållbarhet.  

Martin Flack själv kommer senast från rollen som analyschef på managementkonsultbolaget Transformity men har också bl.a. arbetat som utredare på Klimatpolitiska rådet och som seniorekonom på Copenhagen Economics och gruppledare för temat Hållbar utveckling på myndigheten Tillväxtanalys.  

– Jag har framför allt fokuserat på frågor som ligger i gränslandet mellan näringsliv och politik och hur politiken kan påverka samhällsutvecklingen i en mer hållbar riktning. Utifrån mina erfarenheter har jag god förståelse för möjligheter och utmaningar i båda dessa sektorer. Tittar vi på näringslivets klimatomställning så måste man börja med att identifiera vilka hinder företagen möter och vad som behövs för att undanröja dessa hinder.  

 Ramboll bedömer att tillväxten kommer att vara stark när det gäller uppdrag som kombinerar de tre benen inom hållbarhet: ekonomi, miljö och sociala frågor. Där ingår kvantifiering av faktorer som är svåra att värdera ekonomiskt som en central komponent.  

 – Den starkaste drivkraften både för mig och mina medarbetare är att bidra i processer och projekt som gör samhället mer hållbart. För mig personligen ser jag också mycket fram emot att få möjligheten att arbeta nära andra delar av Ramboll och därigenom kunna erbjuda lösningar som sträcker sig hela vägen från problemformulering och analys till strategi, kommunikation, teknik, implementering och lärande. Det är bara genom att kombinera dessa olika delar som verklig och varaktig förändring kan uppstå.