Den glömda klimatbelastningen i byggnader

25 september 2019
Byggnader och byggsektorn svarar för nästan 40 procent av de årliga globala koldioxidutsläppen - det är ett välkänt faktum. Men att 28 procent av utsläppen är kopplat till material och energiförbrukningen som används vid byggnationen är mindre känt. Ramboll står bakom en ny rapport från World Green Building Council (WorldGBC) som fokuserar på att minska den inbäddade koldioxiden i byggnader och byggprocessens klimatpåverkan.
Dalston Works, världens största byggnad med korslimmat massivträ (CLT). Foto Daniel Shearing

Dalston Works, världens största byggnad med korslimmat massivträ (CLT). Foto Daniel Shearing

Kontakt

Rikke Bjerregaard Orry

Sustainability Director, Buildings
Tel: +45 51613200
Anna Nourani

Anna Nourani

Content manager
Tel: 0734-33 20 27
M: 010-615 60 50

I flera år har fokus varit på att minska de operativa utsläppen från byggnader, men forskning från FN:s klimatpanel (IPCC) visar att drastiska nedskärningar inom alla koldioxidutsläpp det kommande decenniet är avgörande för att kunna begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader.

- Nästan en tredjedel av koldioxidutsläppen från byggnader kommer från det som kallas inbäddad koldioxid kopplat till material och byggprocessen. Om vi ska uppfylla de ambitiösa målen från Parisavtalet måste vi ta itu med alla koldioxidutsläpp, säger Søren Holm Johansen, Group Executive Director med ansvar för hållbarhet på Ramboll.

Vision för klimatneutrala byggnader 2050

Rapporten – Bringing embodied carbon upfont - lanseras som en del av det årets World Green Building Week och representerar en ny djärv vision för hur byggnader och infrastruktur runt om i världen kan uppnå 40 procent mindre koldioxidutsläpp år 2030 och 100 procent klimatneutrala byggnader med nettonollutsläpp till 2050.

Inbäddad koldioxid är ett materials koldioxidavtryck. Det tar hänsyn till hur mycket växthusgaser som släpps ut genom hela leveranskedjan och mäts ofta från vagga till (fabriks)grind, eller vagga till plats (användning) och inkluderar energiförbrukning i tillverkningsprocessen och för logistiken.

Metoder för livscykelanalys

- Byggnadsdesigners måste skapa medvetenhet kring detta och hjälpa byggnadsägarna att minimera koldioxidavtrycket under byggnadernas hela livscykel. Med livscykelanalys (LCA) och verktyg som BIM kan man kvantifiera utsläpp under byggnadens hela livscykel, det ger ett bra underlag för att fatta hållbara beslut i de tidiga konstruktionsfaserna, säger Søren Holm Johansen.

Innovation och förbättrade processer för att beräkna, spåra och rapportera inbäddad koldioxid och skapa en större medvetenhet är några av de verktyg som framhävs i rapporten för att minska klimatpåverkan. Rapporten presenterar en väg framåt som hela värdekedjan för en byggnad – från utvecklare, investerare och tillverkare till myndigheter, frivilligorganisationer och forskare - kan följa för att påskynda utfasning av fossila bränslen, ta itu med nuvarande marknadshinder och utveckla alternativa lösningar med låga koldioxidutsläpp för marknaden.

Läs hela rapporten här

Läs mer om vårt projekt med Dalston Works här


Om World Green Building Council

World Green Building Council (WorldGBC) är ett globalt nätverk som leder omvandlingen av den bebyggda miljön för att göra den sundare och mer hållbar. Med våra Green Building Councils (GBCs) i cirka 70 länder accelererar vi åtgärder för att uppfylla ambitionen i Parisavtalet genom att eliminera bygg- och anläggningssektorns utsläpp till 2050. WorldGBC arbetar för gröna byggnader för alla överallt, för att bygga en bättre framtid.