De vann Sigge Thernwalls stora byggpris 2018 - prisades på gala

26 april 2018
Sveriges största byggpris, Sigge Thernwalls stora byggpris, delades under torsdagskvällen ut på Engineering for life-galan på Winterviken i Stockholm. Tre vinnare som alla verkar för forskning och utveckling inom anläggningsteknik fick dela på 1 miljon kronor. Priset ges till eldsjälar som med nytänkande lösningar lyckats ta sin och andras forskning från teori till praktik och därmed bidrar till samhällsnytta.
Vinnare av Sigge Thernwalls pris 2018. Från vänster: Åsa Söderström-Winbergh, IVA, Hans Pétursson, Raid Karoumi, Tara Wood och Niklas Sörensen, Ramboll. (Foto: Truls Busch)

Vinnare av Sigge Thernwalls pris 2018. Från vänster: Åsa Söderström-Winbergh, IVA, Hans Pétursson, Raid Karoumi, Tara Wood och Niklas Sörensen, Ramboll. (Foto: Truls Busch)

Kontakt

Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24
Anette Seger

Anette Seger

VD Ramboll Sverige
Tel: +46 10 615 63 29

– Årets pristagare har bidragit med konkreta resultat som kommer till nytta för många, både de som ska skapa och till oss som ska använda det som skapats – alla vi som använder infrastruktur. De har tagit inspiration från internationellt håll och anpassat efter svenska förhållanden. Och de har vågat ifrågasätta gamla tankesätt för nya och smartare lösningar, säger Niklas Sörensen, vd för Ramboll Sverige och en av ledamöterna i priskommittén.

Vinnarna av priset

Raid Karoumi är professor och chef för avdelningen bro- och stålbyggnad på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han tilldelas 700 000 kronor för sitt sätt att utveckla avdelningen och för att han har drivit fram forskningsfronten i både nationella och internationella sammanhang och höjt nivån och kvaliteten inom ämnet.
– Jag är väldigt glad och tacksam över att jag blivit nominerad. Jag känner mig hedrad och glad att vår forskning uppmärksammas. Priset bekräftar nyttan med det arbete som jag och min fantastiska forskargrupp gör både när det gäller utbildning och forskning säger Raid Karoumi och fortsätter:

– Vi bedriver forskning i nära samband med Trafikverket och konsulter. Det garanterar att forskningsresultaten kommer till praktisk nytta. Det är verkligen ett teamwork och jag har fantastiska medarbetare. 

Hans Pétursson är teknisk doktor från Luleå Tekniska Universitet och stålbrospecialist vid Trafikverket i Borlänge. Han tilldelas 200 000 kronor för sitt tillämpade forskningsarbete kring broar med integrerade landfästen.

– En bro ska stå i 120 år, men våra försök med integrerade landfästen visade att bron skulle klara att stå i 300 år. Det ger en minskad miljöpåverkan med mindre material, och dessutom lägre underhålls- och investeringskostnader. I projektet har forskning blivit något användbart för samhället, säger Hans Pétursson och lägger till:

– Det känns ärofyllt att få priset, det är ett erkännande att man gjort något bra. Jag vet flera jätteduktiga personer som fått det tidigare år. Det känns fint att tillhöra den skaran. 

Tara Wood är teknisk doktor från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och ledande specialist och teknisk affärsutvecklingsansvarig för geoteknik och mark vid NCC Infrastruktur. Hon tilldelas 100 000 kronor för att hon möjliggjort implementeringen av ny grundläggningsteknik i Sverige och medverkat till att optimera anläggningsbyggandet.

– När man kommer med något som är nytt inom anläggningsbranschen blir många nervösa, de vill ha trygghet. Det gäller att försöka paketera informationen så att de kan ändra sin åsikt. Det har jag lyckats med inom flera olika områden. I vissa fall har svensk standard ändrats, och ibland har man kommit till insikt att man kan ändra hur man gör saker. Priset är ett erkännande över att mitt arbete betyder något, säger Tara Wood.

Motiveringar

Raid Karoumi tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2018 för sitt excellenta sätt att utveckla avdelningen för bro- och stålbyggnad på KTH och för att han har drivit fram forskningsfronten i både nationella och internationella sammanhang och därvid höjt nivån och kvaliteten inom forskningen om brodynamik, instrumentering och broövervakning. Hans forskning har lett fram till konkreta resultat som har kommit till nytta för ägare och förvaltare av broar och direkt kan nyttjas i det praktiska konstruktionsarbetet hos konsulter och byggare. Han har också byggt upp en masterutbildning i brobyggnad av högsta klass och är en mycket omtyckt lärare och handledare.

Hans Pétursson tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2018 för sitt tillämpade forskningsarbete kring broar med integrerade landfästen. Han har studerat internationell forskning på detta område och anpassat beräkningsmodeller och metodik efter svenska förhållanden. Som ett led i arbetet konstruerade han en fyrtio meter lång samverkansbro med integrerade landfästen över Leduån strax söder om Umeå, vilken instrumenterades och följdes upp med avseende på såväl trafik- som temperaturlaster. Detta möjliggjorde analys av överensstämmelse mellan beräkningsmodell och verklighet och resultaten från dessa mycket framgångsrika fältförsök har vunnit internationell spridning.

Tara Wood tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2018 för att hon genom att driva svenska och internationella geotekniska nätverk har möjliggjort implementeringen av ny grundläggningsteknik i Sverige. Det gäller allt ifrån energipålar, till permanenta slitsmurar och nya lösningar för stabilisering av djupa schakter. Hon kombinerar en bred och djup teoretisk förståelse med ett praktiskt fokus och vågar ifrågasätta gamla tankesätt. Hon har härigenom medverkat till att optimera anläggningsbyggandet genom lösningar som kombinerar säkerhet, byggbarhet, hållbarhet och kostnadseffektivitet.

Engineering for life-galan är en kväll när Ramboll hyllar personer som med sin kunskap bidrar till ett bättre samhälle. Förutom Sigge Thernwalls stora byggpris delades under galan även en check på 427 750 kronor toppat med 800 timmar ut till Stockholms Stadsmission och deras arbete med Särskildnyttan. Medarbetare på Ramboll hyllades också för sina insatser.