Darren Gibson: ”Vi vill och kan leda utvecklingen”

03 december 2019
I sin långsiktiga satsning på att utveckla tjänster och produkter har Ramboll utsett Darren Gibson som ansvarig för försäljning och affärsutveckling inom divisionen Buildings. Darren, med bakgrund från Ramboll UK, kommer att leda ett team med fyra personer.
Darren Gibson.

Darren Gibson.

Kontakt

Börje Eriksson

Börje Eriksson

Divisionschef Byggnader
Tel: +46 10 615 15 13
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

- På Ramboll har vi en stark ambition att leva upp till samhällets och kundernas ökade medvetenhet om och krav på hållbara metoder för att minska vår belastning på klimatet. Vi vill bidra till minskat avfall och lägre byggkostnader och bevara våra resurser för kommande generationer. Vi vill och kan leda den utvecklingen, säger Darren Gibson.

Darren ansvarar sedan den 1 november för divisionen Buildings utveckling inom automatisering, innovation och digitalisering samt strategiskt sälj, allt med fokus på hållbarhet.

- Vi vill öka innovationstakten inom dessa områden och ha ett större fokus på strategiskt säljarbete. Detta är en del i vår övergripande förändringsresa och vi ser att Darren är precis rätt person att leda det här arbetet med sina internationella erfarenheter och personliga egenskaper, säger Börje Eriksson, divisionschef på Ramboll.

- I en ökad urbanisering och globalisering gäller det att vara dynamisk i sitt tankesätt, att väga olika alternativ och göra kloka val. Vi utvecklar teknik och inför nya arbetssätt, både av kostnadsskäl och av klimatskäl. Det är också en tydlig del av våra värderingar att göra samhällsnytta och att översätta vårt arv till dagens utmaningar och lösningar, säger Darren Gibson.

Darren Gibson har jobbat på Ramboll sedan 2015, först i Storbritannien och det senaste året i Sverige. Han har tidigare erfarenheter både från stora globala företag och från små organisationer.

- Som engelsman i ett skandinaviskt bolag är det intressant att även geografiskt och kulturellt vara verksam i Skandinavien. Jag vill hitta en balans mellan att behålla fördelarna med min brittiska bakgrund och att ta till mig den svenska företagskulturen, avslutar Darren.