Coronapandemin: ny rapport om alkohol som riskfaktor vid samhällskriser

13 juli 2020
Vilken roll spelar alkohol under samhällskriser och vilka risker för alkohol med sig under coronapandemin? Alkohol är en riskfaktor både för individen och för samhället under normala tider. En färsk studie, som Ramboll tagit fram på uppdrag av Systembolaget, visar att alkoholen riskerar att ytterligare förstärka negativa effekter under pandemin. Detta gäller framförallt för riskkonsumenter och deras närstående.
Inte bara de som dricker för mycket far illa – även personer i omgivningen påverkas.

Inte bara de som dricker för mycket far illa – även personer i omgivningen påverkas.

Kontakt

Josefin Sandström

Josefin Sandström

Mangementkonsult
Tel: +46 72 148 60 73
M: +46 72 148 60 73
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

Enligt mätningar från CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, finns det hittills inga tecken på att den totala alkoholkonsumtionen i Sverige har ökat till följd av pandemin. Men erfarenheter från tidigare samhällskriser pekar på att alkohol är en stor riskfaktor, särskilt för personer som hade riskabla alkoholvanor redan före krisen. 

Tydligt samband mellan arbetslöshet och ökad alkoholkonsumtion 

Rambolls rapport lyfter dessutom fram att den pågående pandemin innebär omställningar för samhället som är större än vi sett i tidigare kriser, inte minst kopplat till arbetsmarknaden.

- Korttidspermitteringar, arbetslöshet, oro för framtiden, minskade sociala kontakter och en förändrad arbetssituation med hemarbete gör att många tappar sina vardagliga rutiner och att vissa grupper konsumerar mer alkohol, vilket kan medföra stora negativa konsekvenser, säger Josefin Sandström på Ramboll.

Under tidigare samhällskriser är det framför allt arbetslösa som har ökat sin riskfyllda eller skadliga alkoholkonsumtion, och då särskilt män. Bland riskgrupperna finns också äldre – en grupp som ökat sin alkoholkonsumtion under de senaste åren, och som under coronapandemin varit tvungna att isolera sig från vänner och familj. Social distansering försvårar även möjligheterna till vård och behandling och ökar risken för återfall bland personer i alkoholberoende.

Barn och kvinnor riskgrupp under pandemin

Studien, som genomfördes i maj 2020, visar även att det inte bara är de som dricker för mycket som far illa. Barn som redan lever i utsatthet, med en förälder som dricker på ett problematiskt sätt, riskerar att få det ännu sämre under pandemin. Landets kvinnojourer vittnar om ökat våld i hemmet. Likaså ökar antalet kvinnor och barn som söker skyddat boende.

- Riskerna och de negativa konsekvenserna är många. Men vi bedömer att effekterna går att mildra, bland annat genom statliga insatser kopplat till arbetsmarknaden och genom att öka stödet till civilsamhällesorganisationer och regionernas beroendevård, säger Josefin Sandström.

Ladda ner rapporten här (öppnas i ny flik)

Läs Systembolagets debattartikel i Aftonbladet (öppnas i ny flik)