Silverbalken 2009 till Peter Collin

26 oktober 2009
Silverbalken är Stålbyggnadsinstitutets utmärkelse för speciellt framträdande insatser för stålbyggandets utveckling och delades i år ut för 35:e året i rad. Utmärkelsen delades traditionsenligt ut i samband med Stålbyggnadsdagen som i år hölls i Stockholm den 22 oktober.

Årets mottagare av Stålbyggnadsinstitutets Silverbalk är Peter Collin.
Peter är marknadschef på brosidan för Ramböll Sverige och sedan 2007 professor i samverkanskonstruktioner vid LTU. Peter har i hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med att konstruera och utveckla stål- och samverkansbroar. Först som forskare och doktorand på LTU, Efter det på Scandiaconsult /Ramböll och även under en treårsperiod på Stålbyggnadsinstitutet.

Utdrag ur prismotiveringen: Professor Peter Collin tilldelas Silverbalken år 2009 för ett energiskt och träget arbete för främjande av stålbyggandet. Peter har med ett undantag för tre år på Stålbyggnadsinstitutet verkat genom Luleå tekniska universitet och Ramböll i Luleå.  Där har han konstruerat många samverkansbroar men också drivit många forsknings- utvecklingsprojekt med EU-finansiering för att utveckla brobyggandet. Det som gör hans insatser framträdande är att han driver sina projekt via nya lösningar fram till demonstrationsprojekt som man kan se och ta på.

”Det här är något som hela gruppen jobbat för tillsammans. Vi har även haft fin hjälp från bl.a. Milan Vljkovic och Lars Åström vid LTU. Det känns extra roligt att få ett kvitto på att vi är på rätt väg med våra FOU-projekt,” säger Peter Collin. 

Ramböll gratulerar Peter till den prestigefyllda utmärkelsen!

Kontaktuppgifter:

Professor Peter Collin
Marknadschef Bro Ramböll
0920-200 154
070-692 94 59


Yvonne Ronnerfors
Kommunikationschef Ramböll
010-615 60 51
070-994 70 04
yvonne.ronnerfors@ramboll.se


Ramböll är ett ledande teknikkonsultbolag som erbjuder helhetslösningar inom byggande, infrastruktur, industri, energi, vatten och miljö, telekommunikation, management, projektledning och IT. Ramböll Sverige är en del av Ramböllkoncernen som har 9 000 medarbetare på ca 200 kontor världen över.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser