Ramboll bygger vidare och rekryterar nyckelpersoner

31 oktober 2018
Sverige är en av de marknader det globala företaget Ramboll satsar mest på i företagets långsiktiga utvecklingsplan. Som en del av förändringsresan skapar vd Niklas Sörensen nya strukturer och funktioner för de största uppdragen och rekryterar nyckelpersoner till ledande positioner.
Niklas Sörensen, Martin Ålenius, Åza Zeinetz, Ulf Hedman, Mats Persson, Per Salomonson och Anna Forslund

Niklas Sörensen, Martin Ålenius, Åza Zeinetz, Ulf Hedman, Mats Persson, Per Salomonson och Anna Forslund

Kontakt

Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

För att bättre möta kundernas behov i samband med stora projekt har Ramboll bland annat rekryterat Anna Forslund och Per Salomonson. Anna Forslund kommer från Trafikverket och har bland annat varit projektchef för Ostlänken. Per Salomonson, som varit på ÅF, har erfarenhet som projekteringsledare för Förbifarten.

– Den mest grundläggande förutsättningen för Rambolls utveckling är att vi har bra människor. Det finns en enorm vilja bland medarbetarna att vara i framkant. Vi har en stark ägare i vår stiftelse och hållbarhet är inte ett modeord utan väl förankrat i hela företaget. Den kunskap och medmänsklighet som finns hos medarbetarna är en fantastisk grogrund för framtida affärer. Nu stärker vi och kompletterar med ytterligare kompetens, säger Åsa Zeinetz, divisionschef för Transport på Ramboll.

För att förstärka den befintliga organisationen kommer Martin Ålenius, Mats Persson och Ulf Hedman att fungera som vice divisionschefer för divisionerna Transport, Projektledning och Buildings. Ulf Hedman har jobbat på Ramboll i olika chefspositioner de senaste tolv åren. Mats Persson kommer senast från Vattenfall där han bland annat ansvarat för det finska bolaget Vattenfall Services Nordic och Martin Ålenius kommer till Ramboll från Tyréns, där han de senaste åren arbetat som Business Development Manager.

– Vi vill ta till oss tankar från andra branscher och industrier. Det gör vi dels genom strategiska samarbeten, rekryteringar och nätverk men också genom att ta in konsulter på tidsbegränsade projekt som hjälper oss att förnya Ramboll. Ett exempel på det senare är Johan Agerman, tidigare vd för Länsförsäkringar, som bygger upp organisationen för stora kunder, säger Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige.