Brodagen äntligen tillbaka

24 maj 2022

Efter två års uppehåll på grund av pandemin var det återigen dags för Rambolls bro- och anläggningsdag. I år var det tjugoandra året som dagen anordnades på Bygget i centrala Stockholm. Evenemanget avslutades traditionsenligt med skärgårdstur. 

Kontakt

peter collin

Peter Collin

Professor, Brobyggnad
Tel: +46 10 615 1154
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

– Efter att under två år varit tvungna att ställa in den årliga Brodag vi anordnat sedan 1999, kändes det fantastiskt att få träffa egna kollegor och branschkollegor igen. Beatlesbandet BeatUs ochkryssningen där Tore ledde bordsvisor rundade av en mycket efterlängtad dag, säger Peter Collin från Ramboll. 

Centralstaden – utvecklingen av Sveriges mest centrala plats

Dagen inleddes med att Daniel Markström från Jernhusen och Per Hammarström från Ramboll presenterade stadsplaneringsprojektet Centralstaden runt Stockholms centralstation . Tanken med projektet är att däcka över järnvägsspåren och på så vis binda samman centrala Stockholm. Ramboll deltar i projektet, bland annat som en del av klimat- och energiteamet som ska se till att projektets livscykel lämnar minsta möjliga koldioxidavtryck. 

Bjørn Børseth från norska Nye veier presenterade därefter ett antal kommande vägprojekt runt om i Norge. 

Ikoniska broar

Stephen James, arkitekten bakom Varvsbron, Helsingborgs nya karakteristiska gång- och cykelbro mellan OceanhAamnen och centralstationen lät åhörarna ta del av några av de utmaningar som dyker upp när man ska skapa en teknisk avancerad 221 meter lång S-formad bro mitt i Helsingborg. 
Sedan 1935 har Västerbron bundit samman Stockholms södra och norra delar. Ulf Nilsson från Ramboll presenterade uppdraget från Johan Hedenström på Stockholms stads projektledningsbyrå. De berättade vilka investeringsåtgärder som behövs för att säkra brons framtida funktion. Med rätt underhåll kommer den hålla åtminstone 100 år till.

Klimatneutrala material

Utöver dessa föredrag bjöds publiken på brodagen på en blick in i framtiden. 

Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Heidelberg cement, presenterade planerna på världens första klimatneutrala cementfabrik i Slite på Gotland och Jonas Larsson från SSAB berättade om denteknik för klimatneutralt stål som tas fram av SSAB. 

Dagen avslutades med att Niklas Bergman från Region Stockholm höll ett föredrag om tunnelbanans utbyggnad i Stockholm. 

Samkväm efter en fullmatad brodag

Eftermiddagen avrundades med att BeatUs spelade Beatlescovers innan det var dags för deltagarna att borda M/S Riddarfjärden för att avnjuta mingel och middag under en härlig båttur i Stockholms Skärgård.