Bara varannan tror att deras val gör skillnad för miljö och klimat

19 maj 2021
En stor del av Sveriges invånare känner sig engagerade kring frågor som rör klimat, vatten och natur. Många är villiga att minska sin påverkan genom förändrade vanor men bara varannan person, 54 procent, tror att deras val i vardagen gör skillnad för klimatet. Det visar vår nya rapport "Invånarnas syn på sin egen miljö- och klimatpåverkan".
Invånarna om klimat & hållbarhet

Invånarna om klimat & hållbarhet

Kontakt

Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

I rapporten framgår vilka förändringar respondenterna är beredda att göra, vad de efterfrågar för att kunna göra medvetna val i vardagen och hur de upplever samhällets beredskap vid vattenrelaterade problem som översvämningar. 

Guidning till mer hållbara val efterfrågas

Varannan uppger att de saknar tillräcklig information för att kunna göra medvetna val som minskar det ekologiska fotavtrycket. Här sticker den yngsta åldersgruppen ut med närmare 70 procent som efterfrågar mer information.

Från dem som är intresserade finns en önskan om guidning till medvetna val som gynnar klimat och natur. Här finns stora möjligheter för samhällsaktörer att höja kunskapsnivån och bidra till beteendeförändring, exempelvis genom att beskriva skillnaden i klimatpåverkan mellan olika produkter och tjänster, menar Louise König, konsultchef på Ramboll.

I frågor om vattenresurser märks regionala skillnader i upplevelsen av kommuners beredskap inför översvämningar. Sydsverige och Göteborgsområdet sticker ut i undersökningen med lägre nöjdhet kring kommunernas arbete. Ett genomgående högt förtroende märks däremot i hela landet vad gäller dricksvattnets kvalitet. 

I Sverige är vi förskonade från stora problem, men även här får vår vattenkonsumtion inverkan på dricksvattenförsörjningen vilket i sin tur påverkar jordbruk, skogsbruk, industri, växter och djur. Från samhälle, företag och organisationer behöver det därför framgå tydligt hur klimat, vatten och biologisk mångfald hör ihop, säger Louise König.

Läs mer och ladda ner rapporten här