Arena Regionalfond: lärdomar inför nästa programperiod

12 november 2018
För andra gången bjöd vi in till Arena Regionalfond - en mötesplats för alla som arbetar med regionalfondsprojekt. Vi upprepade vårens succé och temat för höstens träff var lärande i projekt och lärdomar inför nästa programperiod.

Kontakt

Martin Bodensten

Martin Bodensten

Divisionschef Management Consulting
Tel: +46 70 754 94 58

– I våras bjöd vi in till en seminariedag för att vi hade förstått att det finns ett stort behov från aktörer som arbetar med regionalfondsprojekt att få dela erfarenheter och best practice. Seminariet blev fullsatt, så vår spaning var rätt, säger Anna Halvarsson på Ramboll Management Consulting och fortsätter:

– Som oberoende rådgivare och utvärderare har vi en viktig roll i att lyfta frågor som vi ser att många aktörer från projekt, myndigheter, regionalt utvecklingsansvariga funderar på och erbjuda en arena för dialog och kompetensutbyte. Diskussionerna vid höstens Arena Regionalfond visade på behovet av att börja lägga grunden inför nästa programperiod och ta tillvara lärdomarna från alla inblandade. Vi är glada över att både vårens och höstens event blev så uppskattade.

Några röster från höstens seminarium