Arbete om urbana ljud belönas med stipendium

25 maj 2018
Ramboll delar varje år ut ett pris för bästa examensarbete inom landskapsarkitektur till studenter vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Årets pristagare är Filippa Dahlin och Lisa Berglind som vinner 20 000 kronor för sitt arbete Ljudupplevelser – en vidgad förståelse för urbana ljud som kvalitet. 

Kontakt

Camilla Wenke

Camilla Wenke

Uppdragsledare, Samhällsplanering
Tel: +46 10 615 33 36
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

– Filippa Dahlins och Lisa Berglinds examensarbete om stadens ljudmiljöer är skickligt skrivet och innehåller intressanta iakttagelser. Det uppfyller väl de kriterier vi har för val av pristagare, och särskilt det viktiga kravet att det ska kännas nyskapande och spännande för oss i juryn, säger Camilla Wenke, landskapsarkitekt på Ramboll och ansvarig för utdelning av stipendiet.

Årets motivering lyder:

Att läsa Ljudupplevelser – en vidgad förståelse för urbana ljud som kvalitet är att lyssna på en berättarröst som präglas av en upptäckarlust och nyfikenhet som för läsaren till oväntade platser och deras ljudmiljöer.

Genom enkla tillägg skapas en förståelse för olika platsers ljud genom historien, ett grepp som vidgar vyerna för hur ljuddesign kan användas för att öka kvalitéer i staden. Det tekniska kunnande som genomsyrar beskrivningarna stärker dessutom förslagens trovärdighet.

Filippa Dahlin och Lisa Berglind tar med juryn på ett litet äventyr på hundratalet sidor där tankar väcks och sinnen öppnas. Därför tilldelas de Rambolls pris för bästa examensarbete i landskapsarkitektur.

Juryn för stipendiet inom landskapsarkitektur består av landskapsarkitekterna Camilla Wenke, Henrik Olsson och Madeleine Munter och årets pris delades ut i samband med examensdagen den 25 maj på SLU Alnarp. Vinnarna kunde själva inte närvara utan fick ta emot beskedet via telefon i New York.

Sedan 2003 delar Ramboll ut stipendier till examensarbeten vid olika högskolor och universitet. Det sker inom landskapsarkitektur och andra ämnesinriktningar som miljö, trafik, VA-teknik, bro- och stålbyggnad. Mer information om våra stipendier hittar du här.