Arbete om förstärkt naturupplevelse belönas med stipendium

10 juni 2021
Ramboll delar varje år ut ett pris för bästa examensarbete inom landskapsarkitektur till studenter vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Bland rekordmånga sökande, 41 stycken, valde juryn ut årets pristagare, Olof Olterman Arvidsson och hans arbete "Förstärkt naturupplevelse – designelementets möjlighet att förstärka upplevelsen av naturmiljöer."

Kontakt

Jessica Jansson

Jessica Jansson

Landskapsarkitekt
Tel: +46 10 615 16 67
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

– Juryn var enig om att Olofs exjobb hade något extra. Vi inspireras av både metodval, presentation och resonemangen om platskännedom. Arbetet genomsyras av ett lugn och en eftertänksamhet som stannar kvar. Läsvärt! säger Jessica Jansson, landskapsarkitekt på Ramboll och ansvarig för utdelning av stipendiet.

Årets motivering lyder:

I detta inspirerande arbete undersöks hur vår upplevelse av naturen kan förstärkas genom tillägg av designade element. Tre till synes alldagliga platser väljs ut och vi får följa med i skissprocessen där elementen arbetas fram. Processen beskrivs skickligt i bild och text, skapar nyfikenhet inför resultatet och förmedlar en ödmjukhet inför både uppgiften och ämnet i stort.

I läsandet blir vi påminda om vikten av god platskännedom, förståelse för platsers ständiga förändring och att se det lilla i det stora. Påminnelser som kan tyckas självklara men är väsentliga i en digital tid då vi ständigt strävar efter effektivitet och kontroll, samtidigt som vi vistas alltmer i naturen. Arbetet lyckas föra fram ett inom landskapsarkitekturen allmängiltigt budskap på ett enastående vis.

Arbetet finns att läsa här

Läs mer och se alla stipendiater genom åren inom landskapsarkitektur här