Agenda 2030 förverkligas i Västernorrland

28 maj 2018
Ramboll har hjälpt Länsstyrelsen Västernorrland med genomförandet av Agenda 2030. Genom workshops, analyser och en handlingsplan har vi stöttat länsstyrelsen med underlag för att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling. 
Nikola Stojmenovic, och Anna Essehag, miljö- respektive managementkonsult på Ramboll.

Nikola Stojmenovic, och Anna Essehag, miljö- respektive managementkonsult på Ramboll.

Kontakt

anna H

Anna Halvarsson

Affärsområdeschef Social & Economic Impact
Tel: +46 70 420 84 34
Boel Bengtsson

Boel Bengtsson

PR-ansvarig
Tel: +46 (10) 615 61 45
M: 0761-257287

Agenda 2030 är en handlingsplan för hållbar utveckling som skrevs under i september 2015 av 193 medlemsländer i FN. Agendan innehåller 17 globala mål, som är integrerade och odelbara, och 169 delmål som ska uppfyllas till år 2030. I begreppet hållbar utveckling ingår tre dimensioner av hållbarhet; social, ekonomisk och miljömässig.

Länsstyrelsen Västernorrland ville öka kunskapen om Agenda 2030 och tog hjälp av Ramboll att utarbeta en handlingsplan för åren 2018–2020. Uppdraget innebar att processleda två olika workshops, en med ledningen och en med ett 50-tal medarbetare. De präglades av öppna diskussioner, samarbetsmöjligheter och idéer för det framtida arbetet. Resultatet från workshoparna analyserades och mynnade ut i en handlingsplan och rekommendationer för 2018–2020.

– Vi har följt upp kunskapsnivån bland medarbetarna före och efter workshoparna och resultatet visade en betydande ökning av kunskapsnivån kring Agenda 2030. Det finns ett stort engagemang och intresse på Länsstyrelsen Västernorrland för de globala målen, vilket var mycket roligt att se, berättar Anna Essehag, managementkonsult på Ramboll.

– Länsstyrelsen Västernorrland är en föregångare nationellt och kan inspirera andra organisationer att utveckla arbetet med Agenda 2030. De har en person som arbetar med målen på halvtid sedan årsskiftet, berättar Nikola Stojmenovic, miljökonsult på Ramboll. 

 

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Fler webbplatser

Fler webbplatser