Ramböll och Swedavia fortsätter sitt samarbete

04 april 2017
Ramböll har sedan 2014 haft en viktig roll i arbetet med att modernisera och utveckla landets fyra största flygplatser; Arlanda, Bromma, Landvetter och Malmö Airport. I och med en ny upphandling har Ramböll Swedavias fortsatta förtroende att arbeta med flygplatsutvecklingen.

Kontakt

Gunnar Samuelsson

Gunnar Samuelson

Client Director
Tel: +46 10 615 60 75
Börje Eriksson

Börje Eriksson

Divisionschef Byggnader
Tel: +46 10 615 15 13

– Det handlar om att göra reseupplevelsen bättre för alla resenärer som passerar flygplatserna och att skapa bättre arbetsmiljö för flygplatspersonalen. Det är en stor utmaning och ett spännande uppdrag. Det är få andra ställen så många människor passerar som på en flygplats, säger Niklas Sörensen, vd på Ramböll.

Rambölls uppdrag innebär projektering för omfattande om- och tillbyggnader på samtliga fyra flygplatser, avancerad teknik för inresepassering, att anpassa gater för större flygplan, bättre hantering av bagage, catering och mycket mer.

Under 2016 genomförde Ramböll arbete för Swedavia till ett värde av 165 miljoner kronor. Vid årsskiftet 2016/2017 fick Ramböll ytterligare omfattande uppdrag som kommer att sysselsätta många medarbetare under 2017 och 2018.

I och med den nya upphandlingen är Ramböll ett av fem företag som nu kan anlitas för tillkommande uppdrag. Kontraktet gäller i tre år med möjlighet till två års förlängning.

– Resandet ökar kraftigt både inrikes och utrikes och antalet passagerare, och flygrörelser, på landets flygplatser slår ständigt nya rekord. Det påverkar flygplatsernas kapacitet och utvecklings- och upprustningsbehovet är stort. Till det kommer en teknikutveckling som innebär att flygplatserna behöver moderniseras, säger Niklas Sörensen.

Närmare 40 miljoner människor passerar Swedavias flygplatser under ett år. Syftet med Rambölls insats är att planera och bygga om flygplatserna för att matcha framtida behov av flygkapacitet, arbets- och mötesplatser, logistiklokaler och övernattningar.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites