Givande samarbete med Citylab Action

18 januari 2017
Efterfrågan på en mer systematisk och evidensbaserad hållbar stadsutveckling ökar inom byggandet i Sverige idag. Citylab Action, som är ett initiativ av Sweden Green Building Council, bjöd under 2016 in olika intressenter som arbetar med stadsutveckling för att utbyta kunskap, erfarenheter och råd kring hållbart byggande. Programmet har fått stor positiv respons bland deltagarna och Ramböll är involverade i tre av de tolv utvalda projekten.

Kontakt

Tora lindberg

Tora Lindberg

Tjänsteområdeskoordinator
Tel: +46 (10) 615 33 80
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

Forumet Citylab består av tre delar, Action, Learning och Network, och Ramböll är engagerade i Citylab Action. Programmet, som är en pilotomgång, har samlat projekt inom stadsutveckling för samverkan och idéutbyte. Totalt har tolv olika stadsutvecklingsprojekt träffats vid sex tillfällen under året som gått och diskuterat vilka kunskaper och erfarenheter som är viktiga i omfattande projekt gällande hållbarhet.

Masthuggskajen i Göteborg är ett av Rambölls projekt som lyfts fram med anledning av att fokus där ligger på det dynamiska, levande och kontrastrika i planeringen. De övriga två är Norrtälje Hamn och Lommarstranden, båda i Norrtälje Kommun.

– Vi har anlitats som processledare i tre av de tolv projekten i pilotomgången för att arbeta fram hållbarhetsprogram enligt Citylabs koncept. Ingen annan konsult kommer i närheten. Det visar på att vi ligger i täten när det gäller arbete med certifiering av hållbara stadsdelar vilket känns väldigt roligt, säger Lars Johansson, hållbarhetsledare på Ramböll.

Citylab Actions Guide togs fram under 2015 av Sweden Green Building Council där nära 50 olika företag, kommuner, statliga verk och akademin bidrog med sin expertis. Ramböll har varit med i arbetet både som samverkanspartner och som deltagare. Syftet var att skapa en nationell guide som ska stötta och hjälpa till vid stadsutvecklingsprojekt med inriktning på hållbarhet.

– Hållbar stadsutveckling är en viktig och självklar del av vad Ramböll kan erbjuda. Det har varit väldigt intressant och givande att vara med och lära, driva och utveckla hur vi på ett mer systematiskt sätt kan möta de utmaningar som ställs på våra städer. Något som är gemensamt för alla tre projekt som vi deltagit i är den kraft som hållbarhetsledning tillsammans med certifieringssystem kan ge i processer för hållbar stadsutveckling, säger Lars Johansson.

Nästa programomgång för Citylab Action startar nu i januari och kommer då bestå av tio nya stadsutvecklingsprojekt.

Läs mer om projektet Masthuggskajen i Fastighetssveriges artikel Masthuggskajen pilotprojekt i nationell guide för hållbar stadsutveckling.