Fast förbindelse mellan Stockholm-Helsingfors på 30 minuter

04 juli 2016
Kan det bli möjligt att resa mellan Stockholm och Helsingfors på 30 minuter? På uppdrag av FS Links har KPMG tillsammans med Ramboll och Setterwalls analyserat möjligheten att bygga en fast förbindelse mellan Stockholm och Helsingfors utifrån ett kommersiellt, tekniskt och legalt perspektiv. Tekniken som har utretts för förbindelsen är Hyperloop. Resultatet presenteras i en idéstudie.

Kontakt

Malcolm Sjödahl

Malcolm Sjödahl

Affärsutvecklingschef
Tel: +46 72 700 1956

Hyperloop One grundar sig på en idé från Teslas grundare Elon Musk om ett transportmedel som går över 1000 km i timmen i ett rör med lågt lufttryck. Företaget är baserat i Kalifornien och finansieras av några av världens främsta entreprenörer, däribland Shervin Pishevar (investerare i Uber och Airbnb).

De initiala beräkningarna på en fast förbindelse mellan Stockholm och Helsingfors visar att det skulle ta cirka 28 minuter att ta sig mellan de två huvudstäderna vilket skulle resultera i en ny nordisk superregion med kring 5 miljoner invånare där det exempelvis skulle vara möjligt att bo i Sverige och arbeta i Finland.

Kostnaden för den 500 km långa korridoren mellan Stockholm och Helsingfors, som i idéstudien är tänkt att ha 11 stationer, uppskattas uppgå till 19 Miljarder EUR (inkluderat Hyperloop One systemet). Samtidigt visar de första beräkningarna av samhällsnyttan på ett mycket positivt resultat med exempelvis 25 miljoner timmar per år i besparad tid som ett resultat av kraftigt reducerade restider.

Idéstudien visar på stora positiva effekter som den fasta förbindelsen skulle skapa, men också på en rad frågeställningar som behöver utredas mer i detalj. Detta föreslås genomföras i en förstudie som planeras att starta under hösten 2016.

Den 1 juli presenterades även ett Letter of Intent mellan den finska staden Salo och FS Links. Avsiktsförklaringen handlar om att undersöka möjligheten till att bygga en ”Proof of Operations Facility”, dvs. en testanläggning mellan Salo och Åbo, som utgör en del av korridoren. Därutöver åtar sig Salo att upplåta mark för 10 000 bostäder. 

Se presentationen av idéstudien här (länk till YouTube)


Fakta FS Links

FS Links AB är ett utvecklingsföretag etablerat för att utveckla idén om en fast förbindelse mellan Sverige och Finland (Stockholm-Helsingfors via Åland). FS Links vill nu bland annat undersöka om den så kallade Hyperloop-teknologin kan användas för att möjliggöra byggandet av en fast förbindelse mellan Sverige och Finland.