Publikationer

Här hittar du Rambolls årsrapport, Corporate Responsibility report, kundmagasin, broschyrer om våra tjänster och ämnen inom vår bransch.

Publikationer

Company Profile

Enabling sustainable societies (in English).


Ladda ner (PDF)

Annual Report

Annual Reports archive


Annual Reports 2000 - now

Corporate Responsibility Report

Corporate Responsibility Report archive


Corporate Social Responsibility report

Marknader

Byggnader

Buildings for a better future (in English)


Ladda ned

Transport

Enabling sustainable mobility (in English)


Ladda ned

Miljö

Integrated environmental services (in English)


Ladda ned

Energi

Securing the supply of energy (in English)


Ladda ned

Koncept

Arktis

Sustainable Arctic development (in English)


Läs publikation (PDF)

Attraktiva och hållbara städer

Developing liveable cities (in English)


Ladda ned

Magasin

Response

Här hittar du alla utgåvor av vårt kundmagasin Response. 


Hitta alla utgåvor av Response här

Rapporter

Enkätundersökning - Ungdomars syn på framtiden

Vi har frågat 200 unga i åldern 15-18 år om deras tankar inför framtiden. I denna rapport ger vi unga möjlighet att uttrycka sina behov och drömmar. 


Ladda ner rapport (PDF)

Code of conduct

Vår uppförandekod

Syftet med uppförandekoden är att ge våra anställda vägledning så att vi kan uppfylla kraven på ansvarsfullt agerande inom företaget.


Ladda ned

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites