Det finns en ökad vilja bland invånarna att rusta sig inför framtida kriser.

Invånarna om krisberedskap

Hur ser Sveriges invånare på sin egen krisberedskap? I den här rapporten, som är den första av flera inom hållbarhet, tar vi del av invånarnas syn på sin egen krisberedskap.

Läs mer: Invånarna om krisberedskap

Invånarna om klimat & hållbarhet

Invånarna om sin miljö- och klimatpåverkan

I den här rapporten, den andra i en serie rapporter om hållbarhet, tar vi del av invånarnas syn på sin egen miljö- och klimatpåverkan.

Läs mer: Invånarna om sin miljö- och klimatpåverkan

Invånarna om social hållbarhet

Rapporten släpps hösten 2021

Maria Tegin

PR Manager

T: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

Vill du veta mer?

Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen. Vi kallar det Engineering for life. Ramboll är en samhällsutvecklare som designar framtidens städer och samhällen. Vi drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge till samhället. Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra invånarundersökningar.