Om webbinariet

Tid: måndag 7 december kl 13:00 – 14:00

Medverkande: 
Lucas Glasare och Joakim Ahlberg, Ramboll

Höghastighetståg är för många ett bekant koncept som på senare tid har kommit att utmanas av ny teknik. I Japan och Kina har den potentiellt snabbare magnettågstekniken blivit vanligare och parallellt har även konceptet hyperloop börjat uppmärksammas.

Studien beskriver hur dessa tekniker liknar varandra och vad som skiljer dem åt. Men studien ställer också den större frågan: hur påverkar egentligen allt snabbare landtransporter samhället och i vilken mån kan dessa snabba landtransporter bidra till måluppfyllnad enligt de transportpolitiska målen.

Med utgångspunkt i en nordisk stråkstudie gör studien en första ansats till att besvara dessa frågor.

På seminariet kommer du att få lära dig:

  • Bakgrund till tre intressanta tekniker för snabba landstransporter
  • Teknikernas fördelar och nackdelar ur ett trafikperspektiv 
  • Nya perspektiv om snabba landtransporter och samhällsutveckling

Varmt välkommen!

Lucas Glasare och Joakim Ahlberg

Anmäl dig här