Tisdag 18 maj kl 10:30 – 11:15

Webbinariet är kostnadsfritt.

Anmäl dig även om du är upptagen, du får en inspelning efteråt.

Till anmälan

Jonathan Isaksson

Projektledare, Trafikverket

Karin Appelquist

Team leader Rock engineering

T: +46 10 615 34 11

Ante Erixon

Head of Business Development – Innovation och hållbarhet

T: +46 10 615 60 17

Om webbinariet

Tunnlarna längs Södra Bohusbanan mellan Uddevalla och Stenungssund har varit i bruk i 100 år. Nu behöver de rustas upp och moderniseras för att möta framtidens behov av mer hållbara transporter.

Den omställning som transportområdet genomgår kräver ny kunskap, innovativa lösningar och fördjupad samverkan mellan branschens aktörer. Trafikverket har för projektet Tunnlar Bohusbanan, reparationer efterfrågat innovativa arbetsformer som kan bidra till kostnads-  och produktionseffektiva lösningar. 

Med utgångspunkt i principer baserade på Design Thinking och Lean Start-up har Ramboll och Trafikverket tillsammans utforskat alternativa tillvägagångssätt för att rusta upp tunnlarna längs Södra Bohusbanan.

Rambolls experter inspekterar tunnel.

Rambolls experter inspekterar tunnlar längs Södra Bohusbanan.

Webbinariet ger dig en inblick i:

  • Grundläggande innovationsmetodik och hur den användes i projekt Södra Bohusbanan
  • Hur olika synsätt och kompetenser kan bryta perspektiv och utmana normer
  • Hur man skapar en kreativ atmosfär i digitala möten

Medverkande

  • Jonathan Isaksson – projektledare, Trafikverket
  • Karin Appelquist – projekteringsledare, Ramboll
  • Ante Erixon – innovationsmentor, Ramboll

Varmt välkommen!

Anmäl dig här

Ett webbinarium i samarbete med Trafikverket

Trafikverket och Ramboll webbinarium