Tisdag 19 oktober
Kl 10.00–11.00

Webbinariet är kostnadsfritt. Anmäl dig även om du inte kan närvara så får du en inspelning i efterhand.

Till anmälan

Med Smart Mobility Analytics kan vi använda befintliga data för att modellera, simulera och förutspå framtida trafik. Tekniken ger verklighetsbaserade underlag för lämpliga åtgärder, till exempel att justera hastigheter på en längre sträcka med hänsyn till omständigheter i miljö och trafik.

Child with rucksack riding on bikes in the park near school

Traditionellt har mätmetoden för trafikhastigheter varit att dra slangar över vägen, där hastigheten hos all passerande trafik fångas upp i en och samma mätpunkt. Den typen av punktmätning säger ingenting om inbromsningar, accelerationer eller andra anpassningar till vägmiljön. De missar också hastighetsvariationer över längre sträckor och historiska data. Allt detta kan Smart Mobility Analytics visa, och därmed ge en mer omfattande och sanningsenlig bild av verklig trafik. Dessutom kommer vi från utmaning till lösning betydligt snabbare än med den traditionella mätmetoden.

Vi visar underlag och metod till våra analyser och presenterar rykande färska forskningsresultat som tagits fram i samarbete med Trafikverket – effekterna av omskyltning vid nya hastighetsbegränsningar.

Anmäl dig här

Erik Hedman

Global Division Unit Manager, Smart Mobility Sweden

Dessutom presenterar Erik Hedman, enhetschef på Ramboll, hur dataanalys kan bidra till förståelse av:

  • Hastigheten på vägnätet, både i realtid och tillbaka i tiden – ex. djupare förståelse kring köbildning/trängsel och trafikfarliga vägsträckor
  • Beteendeförändringar hos trafikanter – exempelvis effekter av införande av nya hastighetsbegränsningar
  • Ruttval hos trafikanter – exempelvis hur vägtrafiken omfördelar sig vid tillfälliga vägavstängningar eller öppnande av ny infrastruktur
  • Effekter av övriga åtgärder i transportsystemet – exempelvis förändringar av hastighet eller totalflöden till följd av nya investeringar.

Vi som talar är:

  • Erik Hedman, enhetschef Smart Mobility, Ramboll
  • Joakim Ahlberg, forskningsansvarig Smart Mobility, Ramboll
  • Fredrik Gullberg, VO Planering/Expertcenter/Samhällsekonomi, Trafikverket

Moderator:
Ante Erixon, Head of Business Development – Innovation & Sustainability, Ramboll