Tisdagen den 5 okt
Kl 10:00-11:00


Webbinariet är kostnadsfritt.

Anmäl dig även om du är upptagen, du får en inspelning efteråt.

Till anmälan

Järnväg landskap

Om webbinariet

Planering av nya stambanor i Sverige pågår. Kunskapsunderlaget och utformandet av järnvägen drivs hela tiden framåt för att så bra som möjligt svara på var och hur det är mest lämpligt att anlägga nya stambanor och nya stationer i landskapet.

Förutsättningarna och möjligheter i landskapet kan vara vitt skilda och omfatta såväl glesbebyggd landsbygd som tätorter och städer. Men gemensamt för alla landskap är att de är präglade av och berör människor. För att fånga de sociala perspektiven i landskapet har Ramboll tillsammans med Trafikverket utvecklat arbetet med stadsanalyser och mobilitetsfrågor, den integrerade landskapskaraktärsanalysen (ILKA), gestaltningsprogrammet (GP), kulturarvsanalysen samt den sociala konsekvensanalysen (SKA). 

Med exempel från den pågående lokaliseringsutredningen ”Göteborg-Borås, en del av nya stambanor” vill vi ge en inblick i:

  • Hur ett stort infrastrukturprojekt kan organiseras för att ge tyngd åt de sociala frågorna
  • Nya fokusområden inom den integrerade landskapskaraktärsanalysen (ILKA)
  • Stadsanalyser som stöd för analys och bedömning av olika stationslägen
  • Projektanpassad metodik för social konsekvensanalys (SKA)
  • Erfarenheter från att utvidga MKB:ns miljöaspekt ”Landskapsbild” till ”Landskap och bebyggelse”

Medverkande:

  • Karin Blomsterberg, Kulturgeograf
  • Karin Dahlin, Arkitekt SAR/MSA
  • Ann Henrikson, Landskapsarkitekt LAR/MSA
Anmäl dig här