Torsdag 1 september
Kl 09:00-10:00


Webbinariet är kostnadsfritt.

Anmäl dig även om du är upptagen, du får en inspelning efteråt.

Till anmälan

invasiva arter

Webbinarium – Invasiva arter och biologisk mångfald

Vi befinner oss just nu i vad som kallas det sjätte massutdöendet av arter. Den biologiska mångfalden minskar över hela världen och tre fjärdedelar av alla arter på jorden riskerar att försvinna under de närmaste århundradena. enligt naturvårdsverket är spridningen av invasiva arter är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i Sverige, men kunskapsbristen är stor. Vad är en invasiv art och varför är spridningen av invasiva arter ett stort hot mot den biologiska mångfalden? Vad kan vi göra som privatpersoner, företag och som samhälle för att bekämpa invasiva arter?

Missa inte vårt kostnadsfria webbinarium

Webbinariet ger en grundläggande kunskap om invasiva arter i Sverige. Vi ger exempel på hur de kan se ut och vad vi kan göra för att bekämpa dem. Vi går även igenom vilka lagkrav som finns idag och vad som är på gång. Arbetet med invasiva arter är även kopplat till EU:s taxonomi, där ett av de sex miljömålen handlar om biologisk mångfald och inkluderar krav på hanteringen av invasiva arter. Under webbinariet tittar vi på taxonomins koppling till arbetet med invasiva arter och hur det påverkar små och stora företag i Sverige.

Ur webbinariets innehåll:

  • Grundläggande beskrivning av invasiva arter
  • Exempel på invasiva arter i Sverige
  • Vad kan du göra som privatperson eller företag?
  • Exempel på lösningar för att minska spridningen av invasiva arter
  • Taxonomins koppling till invasiva arter
 

Webbinarieledare:

Joseph Wastie & Sara Snöbohm på Ramboll Environment & Health
 
Anmäl dig här