Om webbinariet

Tid: 1 december kl 10.30 – 11.15

Medverkande: 
Åsa Soutukorva Swanberg, Hållbarhetsexpert Göteborg–Borås, Ramboll
Cecilia Lunder, Biträdande uppdragsledare Göteborg–Borås, Ramboll 
Anna Forslund, Client Director, Ramboll

Vi går igenom metoden för hållbarhetsbedömning som utvecklats och tillämpas inom ramen för lokaliseringsutredningen Göteborg–Borås, en del av nya stambanor. Under webbinariet berättar vi även om processen för arbetet.

Som deltagare kommer du att få lära dig:

  • Hur en metod som bygger på de klassiska hållbarhetsdimensionerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet kan se ut och användas för att analysera alternativ för ny järnväg.
  • Hur resultatet av storskaliga och komplexa hållbarhetsbedömningar på infrastrukturområdet kan åskådliggöras och komma till användning i skarpt beslutsfattande.
  • Hur en arbetsprocess och organisation som bygger på hållbarhet kan bidra till framgång genom en hög grad av delaktighet, nära samarbete mellan beställare och konsult, engagemang och gemensamt lärande.

Varmt välkommen!

Åsa Soutukorva Swanberg, Cecilia Lunder och Anna Forslund

Anmäl dig här