Del 1: Staden är i förändring. Hur kombinerar vi två perspektiv; datadrivet och samhällsbyggnation. Vad krävs i praktiken, av politiken och tekniken?

  • Kaaren Hilsen, vd, Telenor
  • Niklas Sörensen, vd, Ramboll Sverige

Del 2: Med exempel från Stockholm, Göteborg och världen diskuterar vi utvecklingen kring öppen och delad data och tar del av det senaste inom digitala tvillingar.

  • Anders Logg, Digital Twin Cities Centre, Chalmers
  • Eric Jeansson, head of strategy/GIS, Göteborgs stad
  • Maria Uggla, tf. enhetschef på stadsbyggnadskontoret, Stockholms Stad

Del 3: Och hur bidrar aktörerna inom transportsektorn till omställningen?

  • Åsa Pettersson, hållbarhetschef Scania
  • Steinar Danielsen, service designer, Volvo Car Mobility
  • Ali Sadeghi, investeringschef Trafikverket

Möt några av talarna

Åsa är en erfaren hållbarhetschef med bakgrund från energi- och fordonsindustrin där hon har arbetat med klimat- och energifrågor och CSR. Innan hon kom till Scania 2014 jobbade hon i många år i olika roller på Vattenfall. Utbildad vid Lunds Universitet och Stockholms Universitet i statskunskap, franska och klimat- och hållbarhetsfrågor.
Kaaren Hilsen är vd för Telenor Sverige, där hon sedan 2000 haft ett antal ledande befattningar i Norden, Asien och Östeuropa, bland annat som CFO i Telenor Sverige. En passionerad förändringsledare som brinner för att utforska nya ledarskapsmodeller i den digitala eran och leda företag genom omvandling. Efter ett kort mellanspel som Group CFO för spelbolaget Betsson återvände hon som VD för Telenor 2019. Kaaren innehar flera styrelseposter och är mentor för såväl framtida ledare som start-up företag. Hon har en examen från Nottingham Trent University i Storbritannien.
Anders forskning spänner över en rad områden som automation, AR, VR, biomedicin, generell relativitet och arkitektur. Digital Twin Cities Center är ett Chalmersbaserat kompetenscenter som bedriver spjutspetsforskning inom digital tvilling-teknik för städer, till grund för en hållbar stadsutveckling. Genom avancerad simulering i realtid, där man modellerar staden som ett komplext multifunktionsystem, skapas en flerdimensionell representation att laborera med.
Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen. Det är Niklas ledord i sin roll som vd för Ramboll i Sverige. Sedan slutet av 2016 leder han Rambolls förändringsresa genom att utveckla verksamheten, förnya tjänster och därmed utmana branschen - alltid med fokus på värde och nytta för människor. Niklas är civilingenjör och har lång erfarenhet som samhällsbyggare. Han lägger stor vikt vid ny teknik och nya sätt att tänka. I sitt ledarskap inspireras han av samarbete och skarpa medarbetare.
Med en budget på 20 miljarder per år och 1 600 projekt inom svensk transportinfrastruktur har Trafikverket, som beställare, en viktig roll för samhällsutvecklingen. Ali har bred erfarenhet från olika roller på Trafikverket. Sedan 2016 är Ali chef för verksamhetsområdet investeringar.
Steinar Danielsen har en orubblig tro på den strategiska kraften i design för att lösa komplexa sociala och affärsproblem. Han har jobbat med digital innovation och transformation under hela sin karriär. På Volvo Cars-dotterbolag Volvo Car Mobility – M, vars affärvision är att göra det möjligt för fler människor att röra sig fritt, meningsfullt och hållbart via en smart, digital bildelningstjänst, leder han hållbarhetsarbetet. Han tror starkt på delningsekonomi och partnerskap som vägen fram mot en hållbar framtid.

Mer från Nordic Buildtech Day 2020