Parisavtalet har sagt sitt. Hur gör vi för att skapa ett verkligt modernt och hållbart samhälle? Vem tar lead? Hur finansieras initiativen?

  • Johan Falk, Exponential Roadmap Initiative
  • Agneta Wannerström, Skanska
  • Louise König, chef för hållbar affärsutveckling, Ramboll Sverige

Så maximerar du värdet av investeringen. En diskussion om hållbarhet ur finansperspektivet.

  • Per Georgzén, Head of sustainability, SEB Life & Pension
  • Peder Hasslev, CEO Saminvest

Möt talarna

Agneta har lång erfarenhet av hållbarhetsarbete som konsult och sedan 14 år på Skanska i olika roller. Är sedan några år chef för Klimatneutralitet i Skanska Sverige, på enheten Hållbar affärsutveckling. Var processledare för framtagandet av färdplanen för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor 2045, ett arbete som Skanska ledde under 2018 inom ramen för Fossilfritt Sverige. Som konsult på Det Naturliga Steget under många år lades grunden för ett holistiskt och affärsdrivet hållbarhetsarbete. Har magisterexamen i ekonomi vid Linköpings Universitet. Drivs av att göra skillnad för en hållbar framtid och då är engagemang och affärsnytta nyckelfaktorer. Inom samhällsbyggnadssektorn finns det gott om både utmaningar och möjligheter för att bygga ett bättre samhälle.  
Entreprenör, utvecklare och inspiratör med fokus på klimat- och hållbarhetfrågor. Medskapare till intitativet Exponential Climate Action Roadmap samt 1.5 Business Playbook som lanserades vid World Economic Forum i Davos, i januari 2020, för att aktivt stötta företag i arbetet med att minska utsläppet av växthusgaser och sänka den globala uppvärmningen. Johan har en bakgrund inom IT och telekom och innehar ett antal patent inom mobilkommunikation. Han studerade industriell teknik på Chalmers 1985-1988 och ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm 1984-1985.
Peder Hasslev är sedan 2017 vd för Saminvest, ett riskkapitalbolag bildat av staten 2016 med uppdrag att stärka riskkapitalmarknaden och säkerställa att flera innovativa, snabbväxande företag får tillgång till kapital och ägarkompetens. Peder har lång erfarenhet från ett antal positioner på kapitalmarknaden, med tonvikt på aktie- och kapitalförvaltning, senast från AMF där han var vice VD och kapitalförvaltningschef. Dessförinnan har Peder haft chefspositioner på Folksam och SEB.
I hållbarhetsarbetet drivs han av möjligheten att skapa transparens och möjligheter för företag och individer att påverka och förstå sina val, vilket i sin tur kommer att snabba på omställningen mot ett hållbart samhälle. Per har jobbat i flera roller på SEB sedan 2014. Han har en Master i International business från Uppsala Universitet där höjdpunkten var en utbytestermin till Aten mitt under brinnande finanskris. Han är en obotlig optimist och djurvän som älskar att resa, upplevelser och sport.

Mer från Nordic Buildtech Day 2020