Var erbjuds framtidens vård med människan i centrum?

Hospital Forum by Ramboll 2020

Praktisk info

Datum: 5 februari 2020
Tid: Kl. 10-16 med mingel efteråt (Registrering öppnar 9.30)
Plats: Münchenbryggeriet, Stockholm
Pris: 2495 SEK (+ moms), betalas via faktura. Antal platser är begränsat.
Kontakt: event.sverige@ramboll.se
Marit Woll: +46706503389

I år utforskar vi var de nya mötesplatserna för vård skapas och vad de innebär för mötet mellan människa, vård och teknik.

Var finns framtidens vård med människan i centrum? Finns den i den digitala världen? Kanske i nya hälsohubbar eller i den smarta staden? Kom till forumet och utforska nya mötesplatser för vård och vad de innebär för mötet mellan människa, vård och teknik. 

Med fokus på vårdmötet djupdyker vi i frågor om hur vården riktas från reaktiv sjukvård mot proaktivt hälsofrämjande, hur riktningen öppnar upp för nya aktörer och mötesplatser samt hur vård och hälsa blir en alltmer integrerad del av våra stadsrum.

Inspirerande exempel från såväl Sverige som andra länder hjälper oss att lyfta blicken. En panel för dagen, bestående av en politiker, en patient, och en vårdgivare, hjälper oss att reflektera kring innebörden av och möjligheterna med nya platser för den smarta vården – i vår vardag och på sikt.

Forumet riktar sig till dig som leder, planerar och utvecklar vårdmiljöer, inom privat såväl som offentlig verksamhet.

Henrik WidegrenHenrik Widegren
Läkare och föreläsare
Henrik Widegren är verksam som läkare med expertis inom öron-näsa-hals. Han syns även som panelmedlem i SVT:s "Fråga Lund" där han svarar på vetenskapliga och medicinska frågor. Henrik inleder årets Hospital Forum med att dela en historisk blick på vården och medicinens utveckling.


Anders HansenAnders Hansen
Överläkare i psykiatri och författare
Anders har under mars 2019 släppt boken Skärmhjärnan. Boken handlar om hur våra hjärnor är uppbyggda och att vår ständiga uppkoppling börjar få allt tydligare konsekvenser för våra hjärnor. Anders avslutar dagen med att ge oss en bild av hur dagens samhälle påverkar våra hjärnor.

Deltar i panelsamtalen gör, bland andra: 

Patrik Sundström

Patrik Sundström
Patrik är programansvarig för e-hälsa på SKL. Hans arbete omfattar både hälso- och sjukvård och omsorg och sker tillsammans med kommuner, regioner, Inera, SKL Kommentus och i nära samverkan med flera andra aktörer. Som programansvarig för e-hälsa på SKL samordnar Patrik detta arbete på en övergripande nivå.

 

Sofia Jarl

Sofia Jarl
Sofia är regionråd i Dalarna med ansvar för hälso- och sjukvården. Hon är även regionstyrelsens 1:e vice ordförande och ledamot i Centerpartiets partistyrelse sedan 2011. 2016 valdes hon som ordförande i Centerkvinnorna.

 

 

Anders Ekholm

Anders Ekholm
Anders är ordförande i Storstockholms Diabetesförening samt numera senior advisor vid Institutet för Framtidsstudier. Han har tidigare arbetat som analyschef på Socialdepartementet där han bland annat undersökt framtida behov av vård och omsorg. Han har även en bakgrund på Finansdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet.

Framtidens vård

Finns framtidens vård i den digitala världen?

Digitala lösningar för att förbättra människors möte med vården kommer att bli allt vanligare i framtiden. Lösningarna avlastar vårdgivarna och vårdpersonalen i det dagliga arbetet, samt påverkar både patientens och anhörigas upplevelse av vården.

På Hospital Forum by Ramboll träffar du bland andra Sara Lewerentz, Digitaliserings- och teknikdirektör Region Västerbotten som berättar om hur de jobbar med digitalisering för att ge den bästa vården.

Galleria

Hittar vi den i nya hälso-hubbar?

Inom hälso- och sjukvården ser vi idag helt nya aktörer som utmanar de traditionella vårdgivarna. Ofta har de sitt ursprung i mer konsumentnära branscher, vilket innebär dels stor förståelse för kundperspektivet men också en redan utbyggd infrastruktur (butiker mm) som finns i kundernas närområden. Vad betyder utvecklingen för svenska vårdkunder, hur driver detta förväntningarna på vårdmöte och upplevelse?

Den smarta staden

Eller, finns framtidens vård i den smarta staden?

Såväl skiftet från sjukvård till hälsofrämjande liksom riktningen mot en mer patientdriven vård ger avtryck i det offentliga rummet och hur vi bygger våra städer. I en större skala handlar det om att införliva hälsofrämjande aspekter i utformningen av våra städer - från att bygga bort hälsovådliga risker till att säkerställa utrymmen för fysisk aktivitet och främja god luftkvalitet. I ett mer koncentrerat format finns också initiativ där hela kvarter anpassas för specifika vårdbehov. På vilket sätt kan man utforma staden för människor med specifika vårdbehov, och vika utmaningar finns längs vägen?

I nederländska Hogeweyjk har man skapat en stadsdel helt byggd för människor med demens. En av grundarna, Jeanette Spiering, berättar om hur detta initiativ kom till, hur det fungerar och vilken betydelse har det för patienter, anhöriga och andra invånare? Kan man tänka sig något liknande i Sverige? 

Anmäl dig här

Program

Presenteras inom kort